March 15, 2005

漢藏語族

(一)漢藏語族分類圖
(二)漢語演化圖
(三)漢語系分類圖
(四)藏緬語系分類圖

漢藏語族分類圖

語族  語系        語   方言

           ┌北語 (Mandarin)【漢族、回族】〔中國,臺灣〕
        ┌北語群───┼晉語 (Jin)【漢族】〔中國〕
        │   └Dungan【回族】〔Kyrghyzstan〕
        ├客贛語群──┬贛語 (Gan)【漢族】〔中國江西省〕
        │   └客語 (Hakka)【漢族、畬族】〔中國江西省、福建省、廣東省,臺灣〕
        ├───────吳語 (Wu)【漢族】〔中國江蘇省、浙江省〕
        ├───────徽語 (Hui)【漢族】〔中國安徽省〕
        ├───────湘語 (Hunanese, Xiang)【漢族】〔中國湖南省〕
        │   ┌閩北語【漢族】〔中國福建省〕
  ┌漢語系 (Sinitic)──┤   ├閩東語【漢族】〔中國福建省〕

  │     ├閩語群 (Min)┼閩中語【漢族】〔中國福建省〕
  │     │   ├莆仙語【漢族】〔中國福建省〕
  │     │   └閩南語【漢族】〔中國福建省、廣東省、海南省,臺灣〕
  │     ├───────粵語 (Yue)【漢族】〔中國廣東省、廣西壯族自治區〕
  │     ├───────儋州話【漢族】〔中國海南省〕
  │     ├───────貓家話【苗族】〔中國湖南省、廣西壯族自治區〕
  │     ├───────伶話【苗族】〔中國廣西壯族自治區〕
  │     └───────平地傜話【漢族、瑤族】〔中國湖南省、廣西壯族自治區〕
  │
  ├──────────────────五屯話【五屯人】〔中國青海省黃南州〕
  │
  │            ┌劍川
  ├──────────────────白語 (Bai)─┼大理〔中國雲南省大理州〕
  │         【白族】 └碧江
  │     ┌藏語群【藏族、門巴族】〔中國甘肅省、青海省、西藏自治區、四川省、雲南省,
  │  ┌藏語支──┤(Bodish)    緬甸,印度,不丹,尼泊爾〕
  │  │(Bodic) ├───────白馬語【藏族】
  │  │   └羌語群 (Chiangish)【藏族、羌族、普米族】〔中國四川省、雲南省〕
漢藏語族┤  ├巴語支───Bodo-Garo
(Sino- │  │(Baric)
Tibetan)│  ├──────Kuki-Naga〔印度〕
  │  ├─────────────景頗語 (Kachin)【景頗族】〔中國雲南省,緬甸Kachin邦〕
  │  ├─────────────獨龍語 (Trung)【獨龍族】
  │  ├─────────────格曼登語 (Kuman)【登人】〔中國西藏自治區,印度Assam省,緬甸Kachin邦〕
  ├藏緬語系┼─────────────達讓登語 (Darang)【登人】〔中國西藏自治區〕
  │Tibeto- ├─────────────博嘎爾珞巴語 (Boga’er)【珞巴族】〔中國西藏自治區〕
  │ Burmese├─────────────義都珞巴語 (Yidu)【珞巴族】〔中國西藏自治區〕
  │  │   ┌儸儸語群【彝族、栗僳族、納西族、哈尼族、拉祜族、基諾族、怒族、蒙古族】
  │  ├緬語支──┤(Loloish)〔中國四川省、貴州省、雲南省、廣西壯族自治區,越南,寮國,泰國,緬甸〕
  │  │(Burmic) └緬語群 (Burmish)【景頗族、阿昌族】〔中國雲南省,緬甸〕
  │  ├─────────────怒蘇語 (Nusu)【怒族】

  │  ├─────────────阿儂語【怒族】
  │  └─────────────土家語【土家族】
  │
  └───────────卡倫語群──┬(Pho)
        (Karen)  └(Sgaw-Bwe)


- One comment Not publicly viewable

 1. Excellent!

  15 Mar 2005, 14:13


Add a comment

You are not allowed to comment on this entry as it has restricted commenting permissions.

March 2005

Mo Tu We Th Fr Sa Su
Feb |  Today  | Apr
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         

Search this blog

Galleries

Most recent comments

 • 1 When men began to increase in number on the earth and daughters were born to them, 2 the sons of G… by apeofChrist on this entry
 • are you people retarded? It's a Baudelaire Poem. Jesus! by Tsavatar on this entry
 • ӲǦÕæµÄÊǺö«Î÷£¬ÎÒ»­Ò»°ã¶¼ÊÇ3B£¬×îºó8B¡£ÀÁÁ˾ÍÖ±½Ó5B´ÓÍ·µ½Î²£¬ÓÃÊÖµÄÁ¦¶ÈÀ´µ÷½ÚÁË¡£¿´ÄÇ·ùÂíÈü°ÑÎÒÏÅ… by blovedray on this entry
 • update by chels on this entry
 • haha by funny on this entry

Blog archive

Loading…
Not signed in
Sign in

Powered by BlogBuilder
© MMXXII