October 17, 2006

one mistake

زندگی جاده ای است با تمام خصوصیاتی که یک جاده دارد.گاهی صاف گاهی ناهموار و لغزنده گاهی مستقیم گاهی پر پیچ و خم گاهی پر از تابلوهای هشدار دهنده گاهی بدون هیچ هشداری و گاهی با هشداری نادرست .گاهی خلوت- خلوتی خوشایند برای اندیشیدن در حالی که خش خش رادیویی ما را هر از چند گاهی در زنجیره خاطره هایمان می پیچد . گاهی نواری تکراری که در پایان هر قطعه می دانیم ریتم بعدی چگونه آغاز میشود .گاهی تاریک که دید ما را محدود و فکر ما را متمرکز تر می کند گاهی روشن در زمینی هموار که تعدد اشیا ی در میدان دیدمان فکر ما را محدود میسازد. انگار که هر چه چشم سر پرکارتر است چشم دل مجالی کمتر می یابد.گاهی میتوان در راستای مستقیم این جاده فرمان زندگی را جدی نگرفت و گاهی باید دائم به چپ و راست پیچید تا از راه به بیراهه نپیوست. گاهی همسفران اوقات خوشی را انفاق می کنند تا راه دراز کوتاه اندازه کند و گاهی ملال آنان آرزوی کوتاهی راه را در دل می پروراند.گاهی تنها همسفریم و گاهی راننده و راهبر – گاهی پیاده و سبک و آهسته و پیوسته گاهی وام گرفته از تکنولوزی شتابان . گروهی در جلو یا در پشت سر به ظاهر به سوی مقصدی مشترک و گروهی کاملا در جهتی خلاف انگار که هر کس از مبدا خود ناراضی است و به مقصدی می شتابد که گروهی دیگر از آن می گریزند.گروهی همیشه در خط سبقت می شتابند و خنده دار آنانکه خط سبقت را برای خود بلوکه می کنند . گروهی با ابو قراضه یا اپل تکنولکنده ای پر گاز فشار می آورند و گروهی بر مرکبی پر زرق و برق نرم و آهسته قدم بر میدارند تا مبادا که ترک بر دارد چینی نازک پدال ناز گازشان.گاهی خودروی سیاه پوش شده ای با حلقه ای از گل از آخرین سفر شخصی ناشناس یا آشنا خبر می دهد و گاهی خودروی تزئین شده ای با شاخه های گل سرخ و بادبادکهای رنگین و به دنبالش صدای ساز و آواز از هم راه شدن دو نفر در راهی کوتاه یا دراز پیغام میدهد.گاهی جوانکی الکی خوش چنان پر شتاب از کنار ما میگذرد که تنها کلامی از یک ترانه پر سر و صدا به شکل وویینگگگ در گوش ما می پیچد و گاهی پیر مرد یا پیر زن خسته و پر احتیاطی حوصله امان را غلغلک میدهد.گروهی ویراز می دهند تا کرمهای درونشان آرامشی مستقیم یابد و گروهی خط کشی شده در حالیکه به کودک بغل دستشان اندرز می دهند تمام قوانین را محترم می شمارند.گاهی در این جاده به خاطره ای از مبدا چسبیده ایم و آنرا کش میدهیم تا شاید همانند همان کش ما را شتابان به مبدا پرتاب کند (مثل تام و جری) و گاهی تصویری تخیلی از مقصد و خاطراتی که ممکن است پیش بیاید تلویریون مغزمان را تغذیه می کندفارغ از اینکه آن مقصد خود مبدائی دیگر خواهد شد و نتها راه است که امتداد دارد.آری زندگی جاده ای است با تمام خصوصیات یک جاده و هر چند امن و ایمن خود و همسفران را به نقطه فعلی هدایت کرد ه ایم گاهی تنها یک انحراف یک غفلت یک نتیجه خستگی یک تابلوی نادرست یک چرخ معیوب یک ترمز نابهنگام یک سبقت نابجا و حتی گاهی اشتباه دیگری مرکب ما را به بیراهه پرتاب می کند. افسوس اگر در این تصادف همراه یا همراهانی قربانی شوند . آری زندگی جاده ای است .


- 4 comments by 0 or more people Not publicly viewable

 1. Reza

  after I wrote that blog , that life is a road and only one mistake is enough to throw you out of it ,It was a coincidence to hear this song from BBC2 radio while I was driving to work this morning, it made me cry.

  Singer-CHELY WRIGHT

  “Shut Up And Drive”

  Shut up and drive
  You don’t know what you’re talking about
  He’s not the one
  You ought to know that by now
  You’ve got one of those hearts
  That keeps changing your mind
  Your heart has a way of making you stay
  So shut up and drive

  Don’t look in the mirror
  He might have that look in his eyes
  The one thats so strong
  It strangles your will to survive
  He’s mastered the art
  Of looking sincere
  His eyes have a way of making you stay
  Don’t look in the mirror

  [Chorus:]

  I’m the voice you never listen to
  And I had to break your heart to make you see
  That he’s the one who will be missing you
  And you’ll only miss the man
  That you wanted him to be

  Turn the radio on
  To drown out the sound of goodbye
  Blink back the tears
  Show me you’ve still got your pride
  Just get yourself lost
  In a sad country song
  Those guys that they play
  Know just what to say
  Turn the radio on.

  [Chorus]

  Shut up and drive
  Don’t look in the mirror
  Turn the radio on
  Get out of here
  Shut up and drive
  Shut up and drive
  Shut up and drive

  18 Oct 2006, 11:22

 2. vahid

  سلام
  خیلی جالب بود هم متن و هم آهنگ

  21 Oct 2006, 15:00

 3. Reza

  سلام
  عید فطر بر شما مبارک.

  24 Oct 2006, 17:32

 4. majid

  That was Very nice, my freind.
  We have some events and people in the road of our life.
  They will be on and off but we always have God beside ourselves.
  End of the road is light and target is defined by our activities along the road.
  Second half of this road is driving in our family vehicle and sometimes driver is our wife.
  ....

  04 Nov 2006, 07:41


Add a comment

You are not allowed to comment on this entry as it has restricted commenting permissions.

October 2006

Mo Tu We Th Fr Sa Su
Sep |  Today  | Nov
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               

Search this blog

Tags

Galleries

Most recent comments

 • glad someone looked at it after only 15 years !!! ha ha … well , give it a go !! by Reza Shahrjerdi on this entry
 • I wonder if this still works…. by Pete O'Brien on this entry
 • Reza? What did you do exactly? I don't understand! I just want to see you happy, Azadeh by Azadeh on this entry
 • So beautiful. My dear friend. don't worry. It's for you and just for you. send your boat in the rive… by Majid on this entry
 • by mitra on this entry

Blog archive

Loading…
Not signed in
Sign in

Powered by BlogBuilder
© MMXXI