All 50 entries tagged Politics Of Our Time

No other Warwick Blogs use the tag Politics Of Our Time on entries | View entries tagged Politics Of Our Time at Technorati | There are no images tagged Politics Of Our Time on this blog

June 06, 2008

Ecoogler

logo
Ecoogler is another one of those new green internet initiatives.

“Searches: 17749368, Planted trees: 1774, To the next: 632”, it says on the start page of Google’s new initiative to make internet searching more ecologically sustainable. Ecoogler plants a tree for every 10,000 searches. I’m not sure whether this is a calculated ratio or just a symbolic gesture, but anyway, it’s a couple of trees. I also don’t know much about the performance of this search engine compared to that of Google, but in any case such tree planting is another step in the drive to reinternalise technologies perceived externalities. It’s not my intention here to be cynical or lyrical about things like Ecoogler, just to draw your attention to it. Have a look and see what you think.

For earlier related posts on this topic see Save Energy and Het fenomeen van CO2-compensatie (Dutch).


May 21, 2008

USA Today

Obama


May 03, 2008

Rechtspraak en de EU: hoeveel macht voor activistische rechters?

Staat de Europese Commissie in de komende jaren een nieuwe serie gezichtsbepalende rechtzaken te wachten?

Het Brussel-blog van opinieblad Elsevier berichtte vorige week dat permanente vertegenwoordigers van de Tweede Kamer in Brussel alvast een voorschot hebben genomen op de nieuwe spelregels zoals vastgelegd in het nog niet geheel door alle nationale parlementen geaccepteerde Lissabon-verdrag. Ze zijn in gesprek gegaan met collega-permanente vertegenwoordigers over het coördineren van een nieuw wettelijk gereedschap die het tegenhouden van Europese regelgeving makkelijker maakt. Als een meerderheid aan nationale parlementen onoverkomelijke bezwaren opwerpt kan deze regelgeving worden tegengehouden. Deze procedure heet in het verdrag de “oranje kaart-procedure” en is voor een kleine lidstaat als Nederland een welkom middel om al te assertief wetgevend gedrag vanuit Brussel tegen te gaan.

Vraag vóór alles is natuurlijk, welk soort bezwaar ontvankelijk wordt geacht. Een nationaal parlement mag zijn oneensheid nog zó welbespraakt en overtuigend voorleggen aan collega-parlementen, de procedure moet wel op een bepaald principe rusten wil het de Europese Commissie niet in de wielen rijden. De Nederlandse delegatie leest in het in het verdrag vastgelegde protocol de principes van subsidiariteit en evenredigheid. Subsidiariteit is geen nieuw thema. Al bij de oprichting van de Europese Unie werd hierover gerept en in het Verdrag van Amsterdam in 1996 werden nog wat maatregelen genomen om de nationale greep ferm in de hand te houden.

Het is het evenredigheidsprincipe waarop wij onze aandacht moeten vestigen. Elsevier-columnist De Hen beschrijft het als volgt: “Evenredigheid betekent: zijn de maatregelen niet zwaarder dan strikt nodig is om het probleem op te lossen?” om vervolgens direct duidelijk te maken dat dit principe niet geheel oncontroversieel is. Anders dan subsidiariteit, wordt het namelijk niet geheel als procedureel, doch meer als inhoudelijk bezwaar gezien. Veel nationale parlementariërs zien daarom niet zoveel mogelijkheden in dergelijke bezwaarvoering.

De werkelijkheid ligt natuurlijk wel iets anders. Want laten we wel wezen, is het subsidiariteitsprincipe niet ook overduidelijk een subjectief en uiteindelijk politiek getint thema? Op welk niveau kan een probleem het best aangepakt worden? Of het efficiëntst? Ongetwijfeld bestaan er bovendien situaties waar “best” en “efficiëntst” niet inwisselbaar gebruikt kunnen worden. “Goed” is een waarde-oordeel, en dus politiek.

Zo bekeken ligt het principe van evenredigheid direct in dezelfde lijn der retoriek. Goed, efficiënt, proportioneel. En om er nog zo’n term naast te gooien: dat lijkt me niet meer dan redelijk. Wie het wettelijke recht krijgt bezwaar aan te tekenen moet ook het recht hebben dat breed te baseren op basis van relevante argumenten. Helaas, wat relevant is, daar is niet iedereen het over eens. Zo zou de oranje kaart-procedure in de toekomst tot interessante rechtzaken aan het Europees Gerechtshof kunnen leiden. Gezien het track record van de Europese rechters heeft de Europese Commissie daar geen slecht kans gelijk te krijgen. Hetgeen uiteraard niet zonder gevolgen blijft voor de ontwikkeling van EU-beleid.

Maar, laten we niet op de zaken vooruit lopen. Eerst moet het Verdrag van Lissabon nog langs alle nationale parlementen, en een Iers referendum.


April 24, 2008

Waterboarding

Writing about web page http://www.unsubscribe-me.org

waterboardingIf you were ever wondering, like me, what waterboarding is exactly like, you do not have look any further.

Amnesty International has made a tv ad where a man is shown to be waterboarded, for real. It looks pretty gruesome, even though the “detainee” in the ad “always had the ability to stop (something real detainees do not have)”.

A few of my thoughts on waterboarding:

- a society, in its drive to protect its liberties, gives them up in the act of protecting
- the sinister tieing up and enactment of drowning of detainees is a whole world away from the glamorous and proud cultural achievements of the USA; it’s an idiosyncracy that just doesn’t suit it
- I would have second thoughts if my country’s intelligence service claims to derive reliable information through means as forceful and torturous as waterboarding
- I tend to connect such methods sooner with mafia than with state practice

If you’re agreed that waterboarding must stop (not a wholly controversial viewpoint, it seems to me), you can immediately “unsubscribe” from it via the Amnesty website.


April 22, 2008

Het fenomeen van CO2–compensatie

Writing about web page http://www.volkskrant.nl/multimedia/article530115.ece/Internetbos_compenseert_CO2-vervuiling

Eind juni loopt deze blog op zijn eind. Wanneer ik hier aan Warwick klaar ben, blijft de blog nog wel open, maar wordt er niets meer aan toegevoegd. Er zal wel iets voor in de plaats komen, maar hierover te zijner tijd nog meer.

Waarom ik hier nu zo ineens mee kom? Ik dacht bij mezelf: als ik met deze blog zou doorgaan, zou er zeker een label “MILIEU” aan toegevoegd moeten worden. Die zal er op de volgende blog dan ook vast wel komen.

Het laatste nieuws op het gebied van groene bewustwording is het zojuist begonnen “internetbos-initiatief”. De Volkskrant (zie link hierboven) bericht dat internetbedrijf Cleanbits op twintig hectare Gelderse grond bomen wil gaan planten ter compensatie van de CO2 uitstoot die internet klaarblijkelijk veroorzaakt. “Mensen noemen het een druppel op een gloeiende plaat”, verklaart coordinator dhr. Post, “Dat kan zo zijn, maar je moet met een druppel beginnen. Nietsdoen is geen optie”.

Bomen planten is in korte tijd een vrij normale manier geworden om de verscheidene manieren waarop wij als individuen bijdragen aan vervuiling te compenseren. Veel luchtvaartmaatschappijen bieden al langere tijd de dienst om tegen een klein extra bedrag een “boompje voor je te planten”, en vorige week kreeg ik via de internetrekening bij een Engelse bank ook de mogelijkheid om voor elke transactie een boom te laten planten in een “virtueel bos”. (Ik had en heb nog steeds geen idee wat dat precies inhoudt laat staan bijdraagt.)

Ik ben doorgaans geneigd wel mee te gaan in dat soort initiatieven, want: baat het niet dan schaadt het niet. Maar is dat wel zo? Is “groen bewustzijn” niet een commercieel hoofdstukje aan het worden dat ieder bedrijf keurig op zijn website kan zetten onder “milieubeleid”? En is het niet een gemakkelijke acceptatie van een probleem dat wel wat radicaler (en dwingender) mag worden aanpakt, aangezien we allemaal overleven of verzuipen met het overleven danwel vergaan van deze planeet? Een kennis wierp mij in een discussie onlangs voor de voeten dat “compenseren” de door big business geïntroduceerde tegenhanger is van “consuminderen”: we hoeven nu onze zo gekoesterde levensstijl niet te veranderen, die boompjes maken immers alles weer in orde.

Eén van de aspecten van compensatiepraatjes is wel dat ik begin te geloven dat alle percentages van CO2-uitstoot hier en daar samen tot meer dan 100 lijken op te tellen. Schrok ik eerst van het feit dat de luchtvaart in zijn geheel tussen de 10 en 20% van alle uitstoot veroorzaakt, toen bleek dat de scheepvaart nog veel smeriger en vervuilender was. En nu blijkt ineens dat internetgebruik goed is voor 5 tot 15% van de totale CO2-uitstoot. (Wel is het me een raadsel hoe de vork daar precies in de steel steekt, we krijgen immers nooit een technische verklaring.) Straks gaan ze me nog vertellen dat ademhalen CO2 uitstoot. Oh wacht, dat doet het ook. Qua bewustwording hebben we, kortom, nog veel te verbeteren.


April 15, 2008

Berlusconi Winner

BerlusconiBerlusconi is smiling again.

To my absolute amazement, Berlusconi was again elected by a comfortable majority yesterday. I would not have believed that the country would have voted a clown like him for a second third time. But then, more things about Italy tend to surprise me. The fact that very few people these days actually bother to vote, because they want to “punish” corrupt politicians. The fact that private tennis schemes for kids are common benefits for politicians of some stature, and that the Italian presidency spends twice as much as its French counterpart (and I don’t believe they are known for their thrift). The fact that many people really don’t care that Berlusconi is a multi-billionnaire implicated in around ten courtcases and owning about as many media outlets. And the fact that news bulletins on tv are these days either frivolous or unreliable.

I think non-Italian Europeans don’t make a real effort to understand Italy (and perhaps, fair enough, how much do I know about Hungarian or Greek politics, although an Italian wouldn’t be happy to hear this line of reasoning). Or maybe Italy is just such a special case that anyone who’s not grown up in it would not in a million years really understand. Without wanting to offend any of my Italian friends, I think democracies (and yes, I would still count Italy among them) reap what they sow. 62 governments in 63 years, let’s see if Silvio can manage for longer. And at what price.


April 13, 2008

Bevlek niet mijn vlag

Ooit de schrik van de zeven zeeën...Geert Wilders is niet goed begonnen weg te zakken in het moeras der rechtse splinterpartijtjes of Rita Verdonk vaart er alweer overheen.

Zelfs Filip Dewinter past wel op zich met Wilders te associëren. “Ik heb de indruk dat Wilders radicaliseert”, stelde hij in de nazomer van 2007 tegen de Elsevier. Waarom het zich op die manier distantiëren van een collega anti-islamideoloog? Wilders brengt de boodschap niet suave. Hij en zijn kamerleden (maar niet partijgenoten! Wilders’ partij heeft maar één lid!) schuimbekken, schreeuwen, scheren over één kam, kort gezegd, beledigen er op los. En Dewinter weet maar al te goed: daarmee win je niemand naar je kamp. Toen dus alweer ruim twee weken geleden Balkenende en Hirsch Balin plotseling met één of ander “geheim” documentje kwamen aanzetten dat Wilders’ integriteit geheel onderuit haalde, sprong niet verbazingwekkend niemand voor hem in de bres. De omstandigheden waren natuurlijk vreemd, om het zacht uit te drukken. En de publieke opinie voelde het aan zijn water. Behalve Pechtold was er echter niemand bereid de zaak te laten onderzoeken. Want een politicus weet: een moeras, daar kom je moeizaam uit als je er eenmaal in bent gesprongen.

En dan nu Verdonk die, met haar snoet breed uitgemeten op een projector, trots aan een publiek trotse Nederlanders haar nieuwe partij Trots op Nederland presenteert. Kapitein Verdonk refereert aan een soort glorieus no-nonsenseverleden van polderlanders die zich niets lieten wijsmaken en de troep gewoon de dijk overpompten onder onze wapperende driekleur. Deze laaglanders zullen hun stoepje weer eens gaan schoonvegen. Werken of wieberen! Degelijk doen of de dood! Files oplossen, de Randstad weer lekker rustig, en de dijken ophogen tegen het stijgende water. En dat lijkt aan te slaan: IJzeren Rita mag zich volgens eigen zeggen verheugen op een gepeilde 19 kamerzetels. (“Peilen” past ook zo goed in haar nieuwe jargon. Denk bijvoorbeeld NAP.) 95,2% in een poll op haar site vindt dat het “tijd is voor verandering”. Nee, die hebben we nog niet gehoord de afgelopen tien jaar. De hele site, nieuwe logo inclusief, heeft trouwens op een vervelende manier iets weg van een nieuwe voetbalclub.

Haar oud-partijgenoten vragen zich af waarom Verdonk hun oude ideeën in een nieuwe verpakking de hare probeert te maken. Voor mij is in de eerste plaats Verdonk zelf, die niet opnieuw te verpakken is, het probleem. Van vroeg af aan tot vandaag de dag toe word ik, bij het zien van haar verschijning spontaan auto-anti-Ritair.


March 17, 2008

De Winter neemt Wilders onder vuur

De volgende advertentie stond kennelijk deze ochtend in De Volkskrant:
Harry de Winter

De Winter verklaart op het Volkskrant-web: “Wij Joodse mensen weten als geen ander waartoe dit soort discriminatie kan leiden. Wilders betoogt dat dé moslim moet worden aangepakt en dat de Koran een fascistisch boek is. Zo is ooit de vervolging van de Joden begonnen, door het veralgemeniseren van zaken.”

Ik juich deze aanpak toe. Laat verschillende groepen uit de samenleving zich elk vanaf hun eigen platform uitspreken tegen Wilders. De stijl in deze advertentie is dezelfde als die van Wilders: hard en confronterend. Wie harde taal uitslaat moet van een mondig repliek worden voorzien, dat lijkt me bij een koppig politicus als Wilders, die de aanval op moslims tot een soort missie verheven heeft, de enige manier.

Wilders zal zijn beledigende taal nooit bijstemmen tenzij het hem sympathie en stemmen kost als hij dat niet doet. En wie hem wil fatsoeneren zal al zijn stemmers met simpele oplossingen voor delicate sociale vraagstukken moeten fatsoeneren. In die zin betreur ik het dat De Winter zijn advertentie niet in alle dagbladen heeft geplaatst, meest nog in de populaire Telegraaf met verreweg de grootste landelijke oplage (650,000 exemplaren).


February 22, 2008

Nederland Bekent Kleur Demo

Writing about web page http://www.nederlandbekentkleur.nl

Nederland Bekent Kleur!Met milde bezorgdheid volg ik de ontwikkelingen van de Nederlandse identiteitspolitiek.

Waar gaat het allemaal heen met Nederland, denk je vanuit het buitenland. Bas Heijne schreef eerder in zijn essay Onredelijkheid dat hij bezorgde telefoontjes begon te ontvangen van buitenlandse vrienden die Nederland in rap tempo dachten te zien verloederen. Het gaat hier niet eens zozeer om de wetten, maar vooral om de toon van het debat, die af en toe ronduit beledigend is. Niet lang geleden tekende ik de anti-Wilders petitie op de website van actiecomité “Nederland Bekent Kleur”. En dan valt er nu weer de volgende post door mijn electronische brievenbus:

“We kunnen niet langer stil blijven. In Nederland heerst een klimaat van angst en haat, een verdeelde samenleving van “wij” tegenover “zij”, en een toename van racisme en islamofobie.

Het is tijd om kleur te bekennen, nu het debat gedomineerd wordt door dagelijkse tirades tegen hele bevolkingsgroepen. Nu Geert Wilders Artikel 1 van de Grondwet wil afschaffen, omdat hij ‘wil discrimineren’, door bijvoorbeeld de grenzen te sluiten voor ‘niet-westerse allochtonen’. Nu geen voorstel voor de PVV te ver gaat, zoals het te koop aanbieden van de Antillen.”

Enkele dagen geleden hoorde ik Wilders in een fragment op 3fm ongestoord over moslimvrouwen in boerka zeggen: “In een pinguïnpak kun je niet integreren.” Sinistere beledigende speldenprikjes. Jongens, hier herken ik me als Nederlander totaal niet in. Zou zo’n demonstratie dan tóch nodig zijn om zoiets elementairs duidelijk te maken?

- Datum: zaterdag 22 maart.
- Plaats: Dam, Amsterdam.
- Tijd: 13.00 – 14.30 uur.
- Optredens: Kasba, Mala Vita en Appa.


February 19, 2008

Save Energy (for PC's only)

Writing about web page http://www.blackle.com

Blackle screenshotMy attention was recently drawn to a sort of black version of Google, unimaginatively called Blackle (see link above). It is an energy saving search engine, it’s format and working based on Google, only slightly more limited in options.

If you have anything else than an LCD screen, it saves energy and hence on your bill if you’re the one paying for the energy. So computer screen users, have a look a reset your internet start page if you like it.


March 2023

Mo Tu We Th Fr Sa Su
Feb |  Today  |
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      

Search this blog

Galleries

Most recent comments

  • fine job keep it up by Samson mwita simangwi on this entry
  • This is my solution. My basin has 2 taps! I have on the left a mixer tap with hot and cold water fro… by Sebastian on this entry
  • Reasons why I hate mixer taps – and always install two taps in my home: 1) When rinsing my teeth, I … by Jules on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry

Blog archive

Loading…
RSS2.0 Atom

Not signed in
Sign in

Powered by BlogBuilder
© MMXXIII