All 149 entries tagged Nederlands

No other Warwick Blogs use the tag Nederlands on entries | View entries tagged Nederlands at Technorati | There are no images tagged Nederlands on this blog

May 20, 2008

Ironie: nu óók op je website!

Writing about web page http://www.cpnb.nl/bw/2007/ironie-teken.html

De ironie!De opgetrokken wenkbrauw, de centimeterdikke ondertoon, de uitwisseling van veelbetekenende blikken… ze zijn allemaal verdwenen met de tussenkomst van het beeldscherm. Betekent dit de dood van dubbelzinnigheid?

Dús niet! Op de website van de Boekenweek 2007 is een nieuw ontwikkeld leesteken te downloaden: het ironieteken. Toegegeven, een beetje laat ontdekt, maar het zal de schrijfervaring ontegenzeggelijk verrijken. Ook voor slechte grappen-makers. Immers, je gooit er gewoon het juiste teken achter, en iedereen zal weer als vanouds lachen om je grapDe ironie!


May 03, 2008

Rechtspraak en de EU: hoeveel macht voor activistische rechters?

Staat de Europese Commissie in de komende jaren een nieuwe serie gezichtsbepalende rechtzaken te wachten?

Het Brussel-blog van opinieblad Elsevier berichtte vorige week dat permanente vertegenwoordigers van de Tweede Kamer in Brussel alvast een voorschot hebben genomen op de nieuwe spelregels zoals vastgelegd in het nog niet geheel door alle nationale parlementen geaccepteerde Lissabon-verdrag. Ze zijn in gesprek gegaan met collega-permanente vertegenwoordigers over het coördineren van een nieuw wettelijk gereedschap die het tegenhouden van Europese regelgeving makkelijker maakt. Als een meerderheid aan nationale parlementen onoverkomelijke bezwaren opwerpt kan deze regelgeving worden tegengehouden. Deze procedure heet in het verdrag de “oranje kaart-procedure” en is voor een kleine lidstaat als Nederland een welkom middel om al te assertief wetgevend gedrag vanuit Brussel tegen te gaan.

Vraag vóór alles is natuurlijk, welk soort bezwaar ontvankelijk wordt geacht. Een nationaal parlement mag zijn oneensheid nog zó welbespraakt en overtuigend voorleggen aan collega-parlementen, de procedure moet wel op een bepaald principe rusten wil het de Europese Commissie niet in de wielen rijden. De Nederlandse delegatie leest in het in het verdrag vastgelegde protocol de principes van subsidiariteit en evenredigheid. Subsidiariteit is geen nieuw thema. Al bij de oprichting van de Europese Unie werd hierover gerept en in het Verdrag van Amsterdam in 1996 werden nog wat maatregelen genomen om de nationale greep ferm in de hand te houden.

Het is het evenredigheidsprincipe waarop wij onze aandacht moeten vestigen. Elsevier-columnist De Hen beschrijft het als volgt: “Evenredigheid betekent: zijn de maatregelen niet zwaarder dan strikt nodig is om het probleem op te lossen?” om vervolgens direct duidelijk te maken dat dit principe niet geheel oncontroversieel is. Anders dan subsidiariteit, wordt het namelijk niet geheel als procedureel, doch meer als inhoudelijk bezwaar gezien. Veel nationale parlementariërs zien daarom niet zoveel mogelijkheden in dergelijke bezwaarvoering.

De werkelijkheid ligt natuurlijk wel iets anders. Want laten we wel wezen, is het subsidiariteitsprincipe niet ook overduidelijk een subjectief en uiteindelijk politiek getint thema? Op welk niveau kan een probleem het best aangepakt worden? Of het efficiëntst? Ongetwijfeld bestaan er bovendien situaties waar “best” en “efficiëntst” niet inwisselbaar gebruikt kunnen worden. “Goed” is een waarde-oordeel, en dus politiek.

Zo bekeken ligt het principe van evenredigheid direct in dezelfde lijn der retoriek. Goed, efficiënt, proportioneel. En om er nog zo’n term naast te gooien: dat lijkt me niet meer dan redelijk. Wie het wettelijke recht krijgt bezwaar aan te tekenen moet ook het recht hebben dat breed te baseren op basis van relevante argumenten. Helaas, wat relevant is, daar is niet iedereen het over eens. Zo zou de oranje kaart-procedure in de toekomst tot interessante rechtzaken aan het Europees Gerechtshof kunnen leiden. Gezien het track record van de Europese rechters heeft de Europese Commissie daar geen slecht kans gelijk te krijgen. Hetgeen uiteraard niet zonder gevolgen blijft voor de ontwikkeling van EU-beleid.

Maar, laten we niet op de zaken vooruit lopen. Eerst moet het Verdrag van Lissabon nog langs alle nationale parlementen, en een Iers referendum.


April 28, 2008

Het beste Nederlandse lied

List & ShaffyWAT IS HET beste Nederlandstalige lied ooit geschreven?
Nee, dit is geen vraag voor de lezer, dit is retorisch. Bij herluistering staat het wederom onomstotelijk vast. Voor het beste nummer waren vier namen verantwoordelijk: Nijgh (tekst), De Groot (muziek), List, Shaffy (zang).

“Pastorale” kwam uit in 1969. Wat me het meeste verbaast is dat het nooit nummer één heeft bereikt in de top 40, en bleef hangen op plaats drie. De hoogste top 2000-notering die ik kon vinden was plek nummer vierentwintig in 2006. Het mag toch zeker wel een keer tussen de tien besten terecht komen!

Het sterke aan “Pastorale” is de samenhang tussen tekst, de dynamiek van de muziek en de karakteristiek gallende stem van Ramses Shaffy naast de zachte klanken van Liesbeth List. Zon zingt hier in wisselwerking met aarde:

Als ik de aarde ga verwarmen
Laat ik haar leven in m’n armen
Van sterren weefde ik het verre, aah het noorderlicht
Maar soms ben ik als kolkend lood
Ik ben het leven en de dood
In vuur, in liefde, in alle tijden
M’n kind ik troost je, kijk omhoog
Vandaag span ik mijn regenboog
Die is alleen voor jou

‘k Wil liever branden neem me mee
Wanneer je vanavond gaat slapen in zee
En vliegen langs jouw hemelbaan
Ik wil niet meer bij jou vandaan

Het orkest blaast in vele lagen. De hymne verheft zich. Keert dan weer terug naar één enkel instrument en de zalfende stem van List. Het lied komt tot een kolkende finale, als “kolkend lood”. Maar goed. Praten over muziek is als dansen over architectuur, zei een wijs iemand al eens. Dus luister zelf maar.


April 22, 2008

Het fenomeen van CO2–compensatie

Writing about web page http://www.volkskrant.nl/multimedia/article530115.ece/Internetbos_compenseert_CO2-vervuiling

Eind juni loopt deze blog op zijn eind. Wanneer ik hier aan Warwick klaar ben, blijft de blog nog wel open, maar wordt er niets meer aan toegevoegd. Er zal wel iets voor in de plaats komen, maar hierover te zijner tijd nog meer.

Waarom ik hier nu zo ineens mee kom? Ik dacht bij mezelf: als ik met deze blog zou doorgaan, zou er zeker een label “MILIEU” aan toegevoegd moeten worden. Die zal er op de volgende blog dan ook vast wel komen.

Het laatste nieuws op het gebied van groene bewustwording is het zojuist begonnen “internetbos-initiatief”. De Volkskrant (zie link hierboven) bericht dat internetbedrijf Cleanbits op twintig hectare Gelderse grond bomen wil gaan planten ter compensatie van de CO2 uitstoot die internet klaarblijkelijk veroorzaakt. “Mensen noemen het een druppel op een gloeiende plaat”, verklaart coordinator dhr. Post, “Dat kan zo zijn, maar je moet met een druppel beginnen. Nietsdoen is geen optie”.

Bomen planten is in korte tijd een vrij normale manier geworden om de verscheidene manieren waarop wij als individuen bijdragen aan vervuiling te compenseren. Veel luchtvaartmaatschappijen bieden al langere tijd de dienst om tegen een klein extra bedrag een “boompje voor je te planten”, en vorige week kreeg ik via de internetrekening bij een Engelse bank ook de mogelijkheid om voor elke transactie een boom te laten planten in een “virtueel bos”. (Ik had en heb nog steeds geen idee wat dat precies inhoudt laat staan bijdraagt.)

Ik ben doorgaans geneigd wel mee te gaan in dat soort initiatieven, want: baat het niet dan schaadt het niet. Maar is dat wel zo? Is “groen bewustzijn” niet een commercieel hoofdstukje aan het worden dat ieder bedrijf keurig op zijn website kan zetten onder “milieubeleid”? En is het niet een gemakkelijke acceptatie van een probleem dat wel wat radicaler (en dwingender) mag worden aanpakt, aangezien we allemaal overleven of verzuipen met het overleven danwel vergaan van deze planeet? Een kennis wierp mij in een discussie onlangs voor de voeten dat “compenseren” de door big business geïntroduceerde tegenhanger is van “consuminderen”: we hoeven nu onze zo gekoesterde levensstijl niet te veranderen, die boompjes maken immers alles weer in orde.

Eén van de aspecten van compensatiepraatjes is wel dat ik begin te geloven dat alle percentages van CO2-uitstoot hier en daar samen tot meer dan 100 lijken op te tellen. Schrok ik eerst van het feit dat de luchtvaart in zijn geheel tussen de 10 en 20% van alle uitstoot veroorzaakt, toen bleek dat de scheepvaart nog veel smeriger en vervuilender was. En nu blijkt ineens dat internetgebruik goed is voor 5 tot 15% van de totale CO2-uitstoot. (Wel is het me een raadsel hoe de vork daar precies in de steel steekt, we krijgen immers nooit een technische verklaring.) Straks gaan ze me nog vertellen dat ademhalen CO2 uitstoot. Oh wacht, dat doet het ook. Qua bewustwording hebben we, kortom, nog veel te verbeteren.


April 18, 2008

Het kan altijd gekker

Writing about web page http://www.topsalaris.nl

Berichtte ik in juni vorig jaar nog dat Dhr. Shepard, topman van Aegon, het beste salaris van 2006 verdiende van ruim 6 miljoen euro, inmiddels verdient hij toch alweer ietsje meer. Het getal op zijn salarisstrookje van 2007 schuurde al dicht tegen de 7,3 miljoen aan; waarvan, op de een of andere manier toch ironisch, slechts iets meer dan 10 procent zijn basissalaris vormde.

Maar dhr. Shepard blijkt inmiddels een kleintje tussen de steeds maar groeiende vissen. Jeroen van der Veer (Shell) verdiende in 2007 een basissalaris van ruim een miljoen meer. En inmiddels is dhr. Shepard ook alweer gezakt naar de zevende plaats op de lijst van topverdieners. De eerste vier op deze lijst, de bestuurders van Numico, ABN Amro, Univar en Vedior in volgorde van hoog naar laag, verdienden zelfs tussen de 10,7 en 74,8 miljoen euro. Jan Bennink van Numico verdiende zijn bijna 74,8 miljoen euro in zijn geheel met het verzilveren van opties en aandelen.

Deze en andere schokkende weetjes worden tegenwoordig bijgehouden op een gespecialiseerde website van de Volkskrant, topsalaris.nl. Ook gelijk handig om even te kijken wat de toekomstopties zijn als je tussen twee werkgevers moet kiezen. De vraag blijft natuurlijk, hoeveel er overblijft voor de schoonmaker nadat de baas zijn zakken heeft gevuld.


April 13, 2008

Bevlek niet mijn vlag

Ooit de schrik van de zeven zeeën...Geert Wilders is niet goed begonnen weg te zakken in het moeras der rechtse splinterpartijtjes of Rita Verdonk vaart er alweer overheen.

Zelfs Filip Dewinter past wel op zich met Wilders te associëren. “Ik heb de indruk dat Wilders radicaliseert”, stelde hij in de nazomer van 2007 tegen de Elsevier. Waarom het zich op die manier distantiëren van een collega anti-islamideoloog? Wilders brengt de boodschap niet suave. Hij en zijn kamerleden (maar niet partijgenoten! Wilders’ partij heeft maar één lid!) schuimbekken, schreeuwen, scheren over één kam, kort gezegd, beledigen er op los. En Dewinter weet maar al te goed: daarmee win je niemand naar je kamp. Toen dus alweer ruim twee weken geleden Balkenende en Hirsch Balin plotseling met één of ander “geheim” documentje kwamen aanzetten dat Wilders’ integriteit geheel onderuit haalde, sprong niet verbazingwekkend niemand voor hem in de bres. De omstandigheden waren natuurlijk vreemd, om het zacht uit te drukken. En de publieke opinie voelde het aan zijn water. Behalve Pechtold was er echter niemand bereid de zaak te laten onderzoeken. Want een politicus weet: een moeras, daar kom je moeizaam uit als je er eenmaal in bent gesprongen.

En dan nu Verdonk die, met haar snoet breed uitgemeten op een projector, trots aan een publiek trotse Nederlanders haar nieuwe partij Trots op Nederland presenteert. Kapitein Verdonk refereert aan een soort glorieus no-nonsenseverleden van polderlanders die zich niets lieten wijsmaken en de troep gewoon de dijk overpompten onder onze wapperende driekleur. Deze laaglanders zullen hun stoepje weer eens gaan schoonvegen. Werken of wieberen! Degelijk doen of de dood! Files oplossen, de Randstad weer lekker rustig, en de dijken ophogen tegen het stijgende water. En dat lijkt aan te slaan: IJzeren Rita mag zich volgens eigen zeggen verheugen op een gepeilde 19 kamerzetels. (“Peilen” past ook zo goed in haar nieuwe jargon. Denk bijvoorbeeld NAP.) 95,2% in een poll op haar site vindt dat het “tijd is voor verandering”. Nee, die hebben we nog niet gehoord de afgelopen tien jaar. De hele site, nieuwe logo inclusief, heeft trouwens op een vervelende manier iets weg van een nieuwe voetbalclub.

Haar oud-partijgenoten vragen zich af waarom Verdonk hun oude ideeën in een nieuwe verpakking de hare probeert te maken. Voor mij is in de eerste plaats Verdonk zelf, die niet opnieuw te verpakken is, het probleem. Van vroeg af aan tot vandaag de dag toe word ik, bij het zien van haar verschijning spontaan auto-anti-Ritair.


March 24, 2008

Pasen 2008

Pasen 2008:

- een verlaten campus, een verdorpelijking van het busschema
- wel Paaseitjes, maar te weinig mensen om ze te verstoppen/zoeken
- eerst in de krant lezen over sneeuwstorm en de volgende dag zelf de volle laag (natte) sneeuw ontvangen
- veel nieuws over Tibetanen, maar weten dat de Olympische Spelen toch gewoon gezellig doorgaan en Tibet echt niet morgen onafhankelijk wordt
- veel meer te lezen over Geert Wilders dan me interesseert

+ het onverdroten verderwerken aan een bachelorscriptie.


March 21, 2008

Wees een goede burger, en blijf bang!

Er zijn een hoop hilarische filmpjes rond Wilders’ Fitna op YouTube te vinden. (De film die straks echt onwijs gaat tegenvallen omdat iedereen hem al stukgeanalyseerd heeft.) Hier volgt bijvoorbeeld een boodschap van het Ministerie van Veiligheid:

Link


March 17, 2008

De Winter neemt Wilders onder vuur

De volgende advertentie stond kennelijk deze ochtend in De Volkskrant:
Harry de Winter

De Winter verklaart op het Volkskrant-web: “Wij Joodse mensen weten als geen ander waartoe dit soort discriminatie kan leiden. Wilders betoogt dat dé moslim moet worden aangepakt en dat de Koran een fascistisch boek is. Zo is ooit de vervolging van de Joden begonnen, door het veralgemeniseren van zaken.”

Ik juich deze aanpak toe. Laat verschillende groepen uit de samenleving zich elk vanaf hun eigen platform uitspreken tegen Wilders. De stijl in deze advertentie is dezelfde als die van Wilders: hard en confronterend. Wie harde taal uitslaat moet van een mondig repliek worden voorzien, dat lijkt me bij een koppig politicus als Wilders, die de aanval op moslims tot een soort missie verheven heeft, de enige manier.

Wilders zal zijn beledigende taal nooit bijstemmen tenzij het hem sympathie en stemmen kost als hij dat niet doet. En wie hem wil fatsoeneren zal al zijn stemmers met simpele oplossingen voor delicate sociale vraagstukken moeten fatsoeneren. In die zin betreur ik het dat De Winter zijn advertentie niet in alle dagbladen heeft geplaatst, meest nog in de populaire Telegraaf met verreweg de grootste landelijke oplage (650,000 exemplaren).


March 13, 2008

Bom onschadelijk gemaakt in Coventry

Writing about web page http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/coventry_warwickshire/7293488.stm

Bommeldinkje in Coventry CityEen merkwaardige gebeurtenis in Coventry die de lokale BBC haalde.

Gisteren werd er op een bouwterrein nabij het stadscentrum van Coventry een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Deze was kennelijk ooit gedropt maar nooit afgegaan. De hele boel werd vervolgens geëvacueerd – in een straal van 500 meter eromheen werden huizen ontruimd. Ook het Coventry Refugee Centre, dat zich op een steenworpafstand van dit terrein bevindt, en waar ik vrijwilligerswerk doe, werd ontruimd. Asielzoekers en vrijwilligers werden tezamen op veilige afstand gehouden, vertelde een collega die er gisteren aanwezig was. Deze nacht moesten 140 mensen buitenshuis slapen, ze werden op verschillende plekken ondergebracht. Rond kwart voor drie ´s nachts werd de bom op een veilige manier tot ontploffing gebracht.

Coventry is overigens een van de meest gebombardeerde steden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de Wehrmacht ging toendertijd het nieuwe werkwoord coventrieren rond. Drie keer raden wat dat betekende.


September 2023

Mo Tu We Th Fr Sa Su
Aug |  Today  |
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   

Search this blog

Galleries

Most recent comments

  • fine job keep it up by Samson mwita simangwi on this entry
  • This is my solution. My basin has 2 taps! I have on the left a mixer tap with hot and cold water fro… by Sebastian on this entry
  • Reasons why I hate mixer taps – and always install two taps in my home: 1) When rinsing my teeth, I … by Jules on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry

Blog archive

Loading…
RSS2.0 Atom

Not signed in
Sign in

Powered by BlogBuilder
© MMXXIII