All 18 entries tagged Mijn Gedichten

No other Warwick Blogs use the tag Mijn Gedichten on entries | View entries tagged Mijn Gedichten at Technorati | There are no images tagged Mijn Gedichten on this blog

June 30, 2006

Terug naar de basis

Boom

_Laat 2004 op de Universiteit van Warwick._

June 02, 2006

Studeerdicht/Study poetry

I decided that if I were justified in writing about exam stress at all, I would have to take it to a whole new level of creativity if I wanted to avoid being told off by hordes of even more worked-up people (see a number of the top-ranking blog debates at the moment).

I decided to write a poem about it, in Dutch, and then went on to translate it. Apologies if it does not quite flow as it ought to.

- ~ -

Ik staar een eind de diepte in
Mijn hand die ondersteunt mijn kin
Mijn stem die zwijgt, als was ‘k ‘n Fin
En in studeren heb ‘k geen zin

- ~ -

I’m staring into nothingness
My hand and arm support my chin
My voice is silent like a Fin
I am not ready for this stress

(Warwick library Monday 29 May)


March 26, 2006

Geen Marcherende Laarzen

Laarzen zijn weer in de mode, las ik.
Liet dit op mij inwerken
In mij nagalmen
Later zag ik met eigen ogen
Dat dit wel eens zo kon zijn.

Het modeverschijnsel is
Een delicate materie
Die zich formulair precies
Materialiseert. Een baken
En handvat in de chaos, tijd.

Waar vandaan het idee komt
Welke krachten sturing geven
Aan het tijdsbeeld is irrelevant.
Deze vragen schreeuwen
Open antwoord, daarom delicaat.

De laars betekende ooit
Iets anders, maar dankzij verdere
Trendgerichte contextspecifieke
Wijzigingen vormt het deels
De bestrating van mijn beleving

Van dit stukje nu-nu.

Eemnes, maart 2006


February 20, 2006

Bushalte

Duizend lege grijze straten
Lopen er naartoe
De stoepranden foutloos recht
De gebouwen vermoeid en somber

Vanuit de werkplaats:
Verouderd modern
Verarmd zielenleven
Beweegt, dromenloos, een schim

Een eenzame sterveling
Tussen beton; doorgaans
Loopt hier geen ziel
Auto’s rijden hier slechts hard

Zijn bewegingen schichtig
Zijn gelaat grauw
Rook kruipt door zijn longen
Illusies kent hij niet

Zo wacht hij de bus af
Bij een halte verlept
Zonder de droom
Dat die hem ooit wegnemen zal

Eemnes, juni 2005


Deze dag, een historische dag

Ook op deze dag, liefste
Staan we met één been
Nog in het verleden
Het andere richting de toekomst

Wij staan hier op een knooppunt,
Liefste, af en toe breekt het
Door de alledaagse valse werkelijkheid
Vertoont een waarachtige diepte

Deze tijd, de onze, schat
Wees stil, en luister, misschien
Hoor je haar trage trekken, hoe ze
Fluisterend spreekt met het verleden

Een gesprek voert ze, van macht
Onderlinge waanzin, die zij ziet,
Geduldig verdraagt, luister!
Hoe ze voor altijd spreken, die twee

Over hoe muren gebouwd worden
Een pad gelegd, waar vandaan
Komen de bouwstenen?
Hierover liegt of zwijgt men liever

Maar wie luistert, liefste
Weet dat achter de opening
In de muur oneindigheid ligt
Beangstigend, maar zie de ruimte!

Ze mogen wel beweren
Wat ze willen, over hun heggen
En paden, kijk toch zelf nog even
Opdat je je niet omheind voelt

Lieveling, we staan op een kruising
Ik voel het, luister, adem het
Wij duwen vandaag het eeuwige nu-vacuüm
Wij sturen het aan, de rest is maar theorie!


Eerste oogst

Het was in de vroege ochtend
Dat de zon haar reeds warme stralen
Uitzond over de glanzende velden
Vanaf mijn balkon bezag ik haar
De rustig ruisende korenhalmen
In het almaar wassende licht

De dag was hier begonnen
Zonder mij; temidden van een kalme bedrijvigheid
Was ik als een genodigde
Te laat gearriveerd
Geen ziel rustig verpozend
Geen strohalm onbeschenen

Vrouwen af en aan
Met bundels op hun ruggen
Overal sikkels, maar met een andere symboliek
Overal tranquil. De mens, het werk, de natuur.
De gronden geven tweemaal
Tweemaal ook zal men nemen

Dit al overdenkend
Nam ik een slokje van mijn eerste chai
Terwijl chachu een ander
Het middagmaal serveerde
Zo ver gereisd om in de zon te zitten
Omringd door het goedglanzend ruizen der natuur.

Eemnes, juli 2005


Onder de zon

Een wolk kruipt omhoog
Een pluim zonder hoed
Ervoor het gebouw, wit
Vijf verdiepingen angst
Aanjagend, duizend ramen
Imposant.

Waarop nu neerstrijkt banaal
Een duif met chaotisch
Geklapwiek, veren vliegen rond
Zittend twintig meter bovengronds
Op de dakrand, waar geen mens
Te zien.

Eronder, naar binnen, buiten
Komen en gaan, geen staan
Van lichamen, gestuwd
Ambitie, of gewoonte deed hen
‘s Morgens waken, nu
Hier zijn.

-Warwick, december 2005


Wederzien met Engeland

Van ’t ene tot ’t andere land
De reis is kort, ’t verschil is groot
Toch nimmer heb ‘k mijn hart verpand
Door d’weerstand die ’t mij steeds bood

De sleur van Holland die ‘k ontvlood
Is mij geworden even vreemd
Den vreemden charme die dit land mij bood
Mindert niet: ik voel mij nog ontheemd

Wat te doen met ’n hart, rusteloos als het mijne?
Denkend aan ’t afscheid bij de aankomst reeds
Mij onwillig ontschietend de tijd mij gegeven

Ach, als de vluchtigheid uit mijn hart nu verdwijne
En ik: met de ogen strak gericht steeds
Mij storten zou – niet op het vluchten – slechts op ‘t leven

Warwick, april 2005


Waardenloos

Nog denkend zat ik
Maar niet veel want
Voelend en omgeving wegen meer
Gewoon, dat voel ik zo
Dat niet zwart, of
Haar afwezigheid, wit
Maar duizend tinten, groen
oranje, rood, bruin
Dat niet haast en
dingen gedaan maar
Tijd en volledig
aanwezig zijn.

Drinkend wijn en
Niet denkend waarde
Of wat doe ik straks en
Drink ik morgen?

-Warwick, juni 2005


May 26, 2005

Deze dag, een historische dag

Ook op de dag, liefste
Staan we met één been
Nog in het verleden
Het andere richting de toekomst

Wij staan hier op een knooppunt,
Liefste, af en toe breekt het
Door de alledaagse valse werkelijkheid
Vertoont een waarachtige diepte

Deze tijd, de onze, schat
Wees stil, en luister, misschien
Hoor je haar trage trekken, hoe ze
Fluisterend spreekt met het verleden

Een gesprek voert ze, van macht
Onderlinge waanzin, die zij ziet,
Geduldig verdraagt, luister!
Hoe ze voor altijd spreken, die twee

Over hoe muren gebouwd worden
Een pad gelegd, waar vandaan
Komen de bouwstenen?
Hierover liegt men liever of zwijgt

Maar wie luistert, liefste
Weet dat achter de opening
In de muur oneindigheid ligt
Beangstigend, maar zie de ruimte!

Ze mogen wel beweren
Wat ze willen, over hun heggen
En paden, kijk toch zelf nog even
Opdat je je niet omheind voelt

Lieveling, we staan op een kruising
Ik voel het, luister, adem het
Wij duwen vandaag het eeuwige nu-vacuüm
Wij sturen het aan, de rest is maar theorie!

Warwick, mei 2005


July 2022

Mo Tu We Th Fr Sa Su
Jun |  Today  |
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Search this blog

Galleries

Most recent comments

  • fine job keep it up by Samson mwita simangwi on this entry
  • This is my solution. My basin has 2 taps! I have on the left a mixer tap with hot and cold water fro… by Sebastian on this entry
  • Reasons why I hate mixer taps – and always install two taps in my home: 1) When rinsing my teeth, I … by Jules on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry

Blog archive

Loading…
RSS2.0 Atom

Not signed in
Sign in

Powered by BlogBuilder
© MMXXII