All 25 entries tagged Headlines

View all 26 entries tagged Headlines on Warwick Blogs | View entries tagged Headlines at Technorati | There are no images tagged Headlines on this blog

March 17, 2008

De Winter neemt Wilders onder vuur

De volgende advertentie stond kennelijk deze ochtend in De Volkskrant:
Harry de Winter

De Winter verklaart op het Volkskrant-web: “Wij Joodse mensen weten als geen ander waartoe dit soort discriminatie kan leiden. Wilders betoogt dat dé moslim moet worden aangepakt en dat de Koran een fascistisch boek is. Zo is ooit de vervolging van de Joden begonnen, door het veralgemeniseren van zaken.”

Ik juich deze aanpak toe. Laat verschillende groepen uit de samenleving zich elk vanaf hun eigen platform uitspreken tegen Wilders. De stijl in deze advertentie is dezelfde als die van Wilders: hard en confronterend. Wie harde taal uitslaat moet van een mondig repliek worden voorzien, dat lijkt me bij een koppig politicus als Wilders, die de aanval op moslims tot een soort missie verheven heeft, de enige manier.

Wilders zal zijn beledigende taal nooit bijstemmen tenzij het hem sympathie en stemmen kost als hij dat niet doet. En wie hem wil fatsoeneren zal al zijn stemmers met simpele oplossingen voor delicate sociale vraagstukken moeten fatsoeneren. In die zin betreur ik het dat De Winter zijn advertentie niet in alle dagbladen heeft geplaatst, meest nog in de populaire Telegraaf met verreweg de grootste landelijke oplage (650,000 exemplaren).


March 13, 2008

Bom onschadelijk gemaakt in Coventry

Writing about web page http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/coventry_warwickshire/7293488.stm

Bommeldinkje in Coventry CityEen merkwaardige gebeurtenis in Coventry die de lokale BBC haalde.

Gisteren werd er op een bouwterrein nabij het stadscentrum van Coventry een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Deze was kennelijk ooit gedropt maar nooit afgegaan. De hele boel werd vervolgens geëvacueerd – in een straal van 500 meter eromheen werden huizen ontruimd. Ook het Coventry Refugee Centre, dat zich op een steenworpafstand van dit terrein bevindt, en waar ik vrijwilligerswerk doe, werd ontruimd. Asielzoekers en vrijwilligers werden tezamen op veilige afstand gehouden, vertelde een collega die er gisteren aanwezig was. Deze nacht moesten 140 mensen buitenshuis slapen, ze werden op verschillende plekken ondergebracht. Rond kwart voor drie ´s nachts werd de bom op een veilige manier tot ontploffing gebracht.

Coventry is overigens een van de meest gebombardeerde steden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de Wehrmacht ging toendertijd het nieuwe werkwoord coventrieren rond. Drie keer raden wat dat betekende.


February 29, 2008

Proost!

Writing about web page http://www.uitzendinggemist.nl/index.php/aflevering?aflID=6578043&md5=b7b56b174017d339257144fd25654d81

Zojuist heb ik de VPRO thema-documentaire “Proost” bekeken via Uitzendinggemist.nl. Hierin wordt het probleem van overmatig alcoholgebruik van Nederlandse jongeren behandeld, en wordt kritisch gekeken naar de achterliggende redenen van de explosieve toename van alcoholgebruik van jongeren onder de 16. Ik was onder de indruk van de interviewers, die scherpe en relevante vragen stellen aan de mensen die hier aan het woord komen, en doorvragen als een antwoord zwak overkomt. Zwak onderdeel vond ik wel de slapsticksatire tussendoor die zo in onsubtiel is dat het wat flauw wordt. Maar de hoofdzaak van de documentaire komt heel duidelijk naar voren: Nederlandse jongeren drinken te veel, te vaak en te vroeg, en er wordt veel te weinig aan gedaan.

De documentaire duurt 1 uur en 15 minuten. Als je de tijd hebt, neem dan zeker even een kijkje.


February 27, 2008

This Is So Lame!

Writing about web page http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/7267567.stm

Earthquake... back in the UK*I DON’T UNDERSTAND how this went wrong. It had all the ingredients. It came early in the night, when everyone was at home and about to go to sleep. An epicentre of 5.2 on the scale of Rigter. And I was there, awake and well. It was the first real earthquake I was ever in, but I didn’t even notice it!

Now there’s no lack of juicy details. BBC news writes of damage claims going into tens of millions. Chimneys fell down. One guy got injured. The earthquake was the biggest in nearly 25 years, and a “rare beast” for the UK. (That just leaves me wondering: rare beast? for the time of year? for its magnitude?)

To go short: I’m a bit annoyed. Something that happens only once in 25 years and for the first time in my life, yet it didn’t even distract me from the essay I was writing, ” just before 01:00 GMT”.


February 12, 2008

Sociologisch amusant

Writing about web page http://www.uitzendinggemist.nl

Pedro R. el FrigoDit artikel gaat over de uitzending van De Wereld Draait Door van gisteren waarin Peter R. de Vries te gast was.

Een programma waarin de altijd als “charmant” bestempelde Matthijs van Nieuwkerk een aantal gasten aan tafel krijgt die hij een voor een op een ietwat overrompelende manier interviewt. Alhoewel dat de gasten weleens tegen de haren in kan strijken gaat het meestal wel goed en ontstaat er een “trade-off” tussen presentator en gast, tussen presentatie en inhoud.

Theorie
In de sociologie bestaat er een school die zich met situaties als het gezamelijk maken van acceptabele en ongenante tv bezighoudt. Deze school heet symbolisch interactionisme en Ervin Goffman, een Canadese socioloog, was er één van de pioniers in. Goffman spreekt van “impression management”: “Roles – the expectation which others have of our behaviour in specific circumstances are like scripts which we then enact”, kortom, eenieder houdt zich doorgaans aan ongeschreven sociale regels om de omgang vloeiend te laten doorlopen. In tv-magazines zou je kunnen zeggen dat de presentator zich alhoewel niet persé onkritisch in ieder geval wel correct en respectvol uitlaat over de gast, terwijl de gast beleefd en volgens de etiquette van het programma antwoord geeft en de presentator de leiding laat.

Toepassing
In deze uitzending was er sprake van een “system breakdown”: op het laatste moment, als de aftiteling inzet, begint Peter R. de Vries ineens een verontwaardigde discussie over het feit dat hij tegen vooraf gemaakte afspraak in nauwelijks over zijn boek heeft mogen praten. De in de “backstage” gemaakte afspraak, zegt hij ineens midden op het “podium”, wordt niet nagekomen.

Het is alsof Romeo ineens midden in het toneelstuk hardop tegen Julia zegt: “Maar dát is niet de tekst! Je doet het verkeerd!” Van Nieuwkerk gaat hier volgens verwachting dan ook wat verbaasd op in – De Vries komt namelijk de ongeschreven regels van decorum niet na en frustreert het “optreden”. Hij stelt vervolgens voor hier na de uitzending over verder te praten want dit is “niks voor de tv”. Maar De Vries is vastberaden om op zijn strepen te blijven staan en niet te doen alsof. Goffman schrijft hierover: “We use our physical surroundings as props and maintain areas of privacy ´backstage´ where we can relax from our performance”.

Reacties op het internet
Een dergelijke breuk in “televisie-regels” komt niet vaak voor, al helemaal niet op de nationale televisie. Het kijkend publiek voelt zich er dus begrijpelijk niet prettig bij, en beleeft vaak een soort “plaatsvervangende schaamte”: het optreden dat goed moest gaan ging verkeerd. De kijker heeft daar als publiek een sociaal belang bij. De reacties op blogs zijn dan ook binnen een dag legio en vaak zeer interessant om te lezen. Hier volgen een paar voorbeelden per categorie.

“PRdV heeft om te kunnen scoren lak aan alles en iedereen”. (Hier wordt De Vries als egocentrisch bestempelt omdat hij weigert mee te werken aan de “performance”.)

“peter rothweiler de vries komt altijd zo leuk uit de hoek, je zou hem af en toe zo weer willen terugtrappen”. (Zijn recalcitrante gedrag roept irritatie op, de commentator zou hem als het ware graag weer “op zijn juiste plek willen wijzen”.)

“En wat een geziek over Peter R. Hij heeft tocht gewoon gelijk? Afspraak is afspraak, en hij laat zich als 1 van de weinigen niet met een kluitje het riet in sturen”. (Dit commentaar wijst erop dat voor een “performance” afspraken worden gemaakt en dat het het goed recht is van De Vries om een breuk van de afspraak onder de aandacht te brengen van degenen die ervan niet op de hoogte waren, de kijkers.)

“wat wij het leukste vonden, voor zover er iets leuks aan deze uitzending was, was dat Peter R. de Vries het helemaal niet leuk bleek te vinden dat Matthijs van Nieuwkerk maar heel even aandacht besteedde aan het een of andere boek”. (De schrijvers vinden de “performance”-breuk juist komisch en drijven de spot met beide betrokken acteurs. Hierdoor scheppen zij afstand tussen hun rol als publiek en de acteurs.)

De laatste drie minuten van dit programma boden dus al met al een prachtig e gelegenheid tot het toepassen van theater- en symboolanalyses van sociale interactie.


February 04, 2008

Super Tuesday's Coming!

Superbowl… Super Tuesday… and now… Super Obama Girl! In case you’re like me, a bit clueless about the entire media circus that swings political fates around on a daily basis, perhaps a pop culture approach to the whole thing can clarify a lot. Or maybe you’re just trying harder than Teddy Kennedy to abstain from endorsing any candidate before the primaries. In any case, a little Youtube search was enough to find an alternative political campaign there.

Super Obama Girl

I’ve Got A Crush On Hillary

And, finally as I was suddenly made aware of the fact that there are also still some Europeans backing Republicans (This is true! I met one the other day!), the following. As Obama Girl was becoming quite a hit in the US, other candidates came up with their own thing.

McCain Mama


December 28, 2007

De doden

Bekeek gisteren online het overzicht van gestorven prominenten in het afgelopen jaar, de zogenoemde necrologie. Stond niet veel noemenswaardigs in, ik wist het al wel zo’n beetje. Reve, check. Wolkers, natuurlijk. Die kreeg na zijn dood nog eens alle mediabelangstelling van zijn hele publieke leven, maar nu in de tijdspanne van enkele weken. Majoor Boshardt. Je moet wel een paar maanden onder een hunnebed hebben gelegen wilde je dat gemist hebben, en voor de goede orde stel ik er nog maar even bij dat ik het Nederlandse nieuws doorgaans slechts als expat volg. Misschien was het afgelopen jaar dan inderdaad, zoals de NRC-huiscartoonist Oppenheimer stelde, ‘een vervelend, lijzig, slepend tussenjaar’.

Toen ik er wat later tegen een ander over begon, die necrologie, zei ik bijna: necrofilie. Het lag op het puntje van mijn tong, toen ik mezelf tegenhield. Als grapje, dacht ik nog, maar dat was natuurlijk een wat bizar en smakeloos grapje geweest. Necrofilie is iets vreselijks, meer dan een kwade droom, en eraan denken alleen al overschrijdt haast de grenzen van maatschappelijke acceptatie. Maar dat wóórd, het klinkt zo geweldig. En men gebruikt het dan ook weer zo weinig om het dat reflexieve nare bijsmaakje te geven. Bij mij tenminste. Necrologie, dat klinkt mij te academisch. Sociologie, psychologie, necrologie, daarmee moet je niet aankomen voor een potje genieten. Necrofilie, daarentegen, is een woord dat je kunt próeven, een internationaal woord met ook wat voor de Neerlandici. Het te gebruiken, heeft iets van een paar schoenen uit de kast halen die je normaal nooit draagt. Zoals Wolkers’ Dicteester schrepel of Oppenheimer’s lijzig kan het in een zin staan, waarvan je dan tegen jezelf zegt: ‘Zó!’

Helaas heeft het ook nog een betekenis. En de schoenen blijven dus maar in de kast.


September 21, 2007

Poverty In the U.S. Is Already There

Poor Americans...While ex-president of the U.S. federal reserve Alan Greenspan criticises the Bush government for schandalous book-keeping and warns for a serious breakdown of citizen’s welfare in the nearby future, facts and news over the past few years schetch a much starker image.

Back to an ordinary day in 2005. As I upon up the international news section of the Dutch newspaper De Volkskrant (roughly equivalent to the Guardian), my eye falls on two hardly visible notices. One: “Poverty in the US sees a significant rise over the past year”. Two, right above it: “Poverty in Asia declines with 10 percent”. How ironic. We are, of course, concerned here with article number one. According to the article, the number of people living below the poverty line rised from 1.1 to 37 (!) million. And this in just one year. [note: I’m not even sure if this is accurate, it is hard to imagine a change so great that it would signify nothing less then a revolution of poverty.]

The logically following question, then, is of course how “poverty” may be defined. Wikipedia speaks of an income of $ 9,800 annually, roughly € 7000 or £ 4,900, which will not be far from the figure adapted to come to these conclusions. But this is not the end of the story. We find, furthermore, that a much larger proportion than the 12.7% mentioned in the article, falls into poverty from time to time. A researcher notes that: ‘over a ten-year period 40 percent experience poverty in at least one year because most poor people cycle in and out of poverty’. In my eyes, that suggests that 40% of the US population wavers around an annual salary of less than $ 10,000. Which again points out the gigantically looming misfit between the generated wealth and its distribution among the population. Mr. Greenspan was not exaggerating when he issued a public warning of economic collapse, in fact he understated the gravity of the U.S.’s social economic state.

Two more thoughts attracted my attention in relation to the above, leaving an unpleasant underbelly feeling. One: an article on the Guardian website today, entitled: “Only $1bn? It’s not enough for the US rich list”. Two: the UK does even worse with some 17% of its population between the poverty line. This amounts to 1 out of every 5 or 6 people. Even Bulgaria does better.


September 12, 2007

Joodse neonazi's? What's next?

Writing about web page http://www.volkskrant.nl/buitenland/article459531.ece/Politie_Israel_pakt_joodse_neonazi_s?source=rss

Ik geloof neonazi’s die in synagoges bijeenkomen en God om aandacht vragen voor hun probleem. Ofzoiets.

De Volkskrant schrijft: “Op hun handen hadden enkelen het getal 88 getatoeëerd: symbool voor ‘Heil Hitler’, met de H als achtste letter van het alfabet”. Het blijkt zelfs om creatieve types te gaan.

Uit de mond van Olmert schreef de krant op: “Wij hebben als samenleving gefaald bij het opvoeden van deze jongens”. Een solidaire toon gezien het feit dat het om een groepje Russische joden ging. En het klinkt misschien onaardig, maar het lijkt me dat je om antisemiet te zijn meer Russisch dan joods moet zijn. Inhoudelijk meer om het laatste dan het eerste, als je begrijpt wat ik bedoel.

Maar, de solidariteit in een joodse staat kent zijn grenzen. En daaruit blijkt maar weer dat Israelse kabinetten hun problemen nog niet op een volwassen manier willen oplossen: “Het ministerie van Binnenlandse Zaken bekijkt of de jongens hun nationaliteit kan worden ontnomen”. Te krankzinnig voor woorden.


June 11, 2007

CIA Fails to Hide Its Ugly Character

Writing about web page http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2007/EMarty_20070608_NoEmbargo.pdf

the CIA, one of AmericaHave a look at the map. The United States and their allies have, over the past few years, systematically deceived their citizens and us.

Cold and sinister are the first words that come up in me after I finish to read independent commissioner Marty’s second report on the secret CIA flights between 2002 and 2006. “Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council of Europe member states: second report” is the matter-of-factual title of this report, and it, Mr. Marty analyses what has been happening in a similar style, though obviously shocked by the CIA’s absolutely shameless and immoral attitude throughout the operation. If what we read is true, we might conclude that what US citizen and publicist Noami Wolf wrote in the Guardian in April – that the US have turned into a fascist state – has as a matter of fact become the grotesque truth.

A few slices from the report may make you understand how it horrified me reading this.

“Detainees were taken to their cells by strong people who wore black outfits, masks that covered their whole faces, and dark visors over their eyes. Clothes were cut up and torn off; many detainees were then kept naked for several weeks.”

“Detainees went through months of solitary confinement and extreme sensory deprivation in cramped cells, shackled and handcuffed at all times.”

“Detainees received unfamiliar food, like canned beef and rice, many only ate in order to give some warmth against cruel cold weather.”

“The air in many cells emanated from a ventilation hole in the ceiling, which was often controlled to produce extremes of temperature: sometimes so hot one would gasp for breath, sometimes freezing cold.”

Remember that all of this happened outside of any legal structure, all of the nazi-like perpetrators still walking around freely. It is a proven fact that totally innocent citizens have been subjected to these and various other forms of torture for months on end.

The US are rapidly losing credit as the world’s leader. They are turning into a hateful and hated militaristic regime – a thug state.


March 2023

Mo Tu We Th Fr Sa Su
Feb |  Today  |
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      

Search this blog

Galleries

Most recent comments

  • fine job keep it up by Samson mwita simangwi on this entry
  • This is my solution. My basin has 2 taps! I have on the left a mixer tap with hot and cold water fro… by Sebastian on this entry
  • Reasons why I hate mixer taps – and always install two taps in my home: 1) When rinsing my teeth, I … by Jules on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry

Blog archive

Loading…
RSS2.0 Atom

Not signed in
Sign in

Powered by BlogBuilder
© MMXXIII