All 11 entries tagged Citing The Great

No other Warwick Blogs use the tag Citing The Great on entries | View entries tagged Citing The Great at Technorati | There are no images tagged Citing The Great on this blog

May 26, 2008

Something There for Everyone

“Seven social sins: politics without principles, wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, and worship without sacrifice.”

M.K. Gandhi in Young India (22 October 1925)

Nothing to add. Carefully picked words really speak for themselves don’t they?


April 16, 2008

Trojan…errr…dog?

“Outside of a dog, a book is Man’s best friend. Inside of a dog, it’s too dark to read.”

Wise words by Groucho Marx. If you want to laugh out loud to yourself for a while, enter his name on Wikipedia, and a whole bunch of witticisms will appear, one even funnier than the other.


March 15, 2008

How Do Africans See Us?

“Sometimes the police raided the beggars, but just for show, for Aburiria’s prisons were already full. Most beggars would have been quite happy to jailed for the meal and a bed. The government also had to be mindful not to upset tourism by sweeping too many beggars off the streets. Pictures of beggars or wild animals were what many tourists sent back home as a proof of having been in Africa. In Aburiria, wild animals were becoming rare because of dwindling forests and poaching, and tourists pictures of beggars or children with kwashiorkor and flies massing around their runny noses and sore eyes were prized for their authenticity. If there were no beggars in the streets, tourists might start doubting whether Aburiria was an authentic African country.” (p. 35)

“The foreign journalists were particularly interested in the scene, for they believed that a news story from Africa without pictures of people dying from wretched poverty, famine, or ethnic warfare could not possibly be interesting to their audience back home.” (p. 74)

From: Ngugi wa Thiong’o, Wizard of the Crow (2006)


June 03, 2007

Use Your Sunday Profitably

There are worse crimes than burning books. One of them is not reading them.

- J. Brodsky


April 09, 2007

Van Gogh schrijft Bernard

Boomgaard in ArlesVandaag precies 119 jaar geleden.

“[Arles, 9 april 1888, aan Bernard [...]]

“[...] Op het ogenblik ben ik in beslag genomen door de bloeiende vruchtbomen: roze perzikken, geelwitte perebomen. Ik volg geen enkel systeem van penseelvoering. Ik werk op het doek met onregelmatige toetsen, die ik laat staan zoals ze zijn. Dikke lagen, stukjes onbedekt linnen, hier en daar geheel onvoltooide hoekjes, reprises,gedurfdheden; enfin, het resultaat is, ben ik geneigd te menen, verontrustend en irriterend genoeg om mensen die vastgewortelde ideeën hebben, niet bepaald gelukkig te maken.

“Trouwens hier is een schetsje, de ingang van een Provençaalse boomgaard met zijn gele afscheidingen, met zijn beschutting (tegen de mistral) van donkere cypressen, met zijn karakteristieke groenten van verschillende soorten groen: gele sla, uien, knoflook, smaragdgroene prei.

“Terwijl ik steeds direct op de plaats zelf werk, probeer ik in de tekening datgene te vatten wat essentieel is […].

“Enfin, mijn beste kameraad, in alle gevallen geen *trompe-l’œil.

trompe-l’œil: (bedriegelijke) werkelijkheidsnabootsing”

Uit: Vincent van Gogh, 1853-1890. Een leven in brieven”, Meulenhoff.


April 07, 2007

Ser, nada más

Ser, nada masIn a small Málaga back street it is written on the wall, just slightly above a door:

Ser, nada más. Y basta

Poetry thought out by a poet called Jorge Guillén.

I walk past these words on a sunny spring afternoon; the light of the sun is reflected by the white plastered walls and besides us there is no-one in the alley. The words stick in my head, they seem a truth like a rock: “Being, nothing more. And that’s all”. Words that are a promise of calmness and simple life: fresh bread, coffee and warm sunlight through your window.

The web of streets around the one mentioned above seems to be a poets’ quarter – every other building contains a line of a Málaga-related poet. But only the words of Guillén stick with me. Is it possible, just to be, simply be? Guillén was a self-exiled poet who spent many years in Oxford, after which he returned to Spain upon Franco’s death. Was he simply being all this time? Guillén wrote poems. Is writing simply being?

Maybe writing poems is a normal state of being for a poet. Maybe Guillén only fulfulled his destiny by exiling himself. I don’t know. All I know is that the poet himself does not doubt: Ser, nada más. Y basta


January 03, 2007

Vincent van Gogh aan zijn broer Theo

Van Gogh, self portrait (1886) [Antwerpen, begin januari 1886.]

Het is reeds laat, maar ik wil niet wachten u de goede ontvangst te melden van uw brief met honderdvijftig francs.
...
Ik werk steeds aan mijn portretten, ik heb er eindelijk twee die bepaald ‘lijken’ (een profiel en een driekwart). Dat is niet alles, dat is niet eens ‘t voornaamste. Toch is ‘t me wel de moeite waard daarnaar te zoeken, en leert men er misschien nogal tekenen door. Ik begin hoe langer hoe meer overigens van portretten te houden.
...
Vertel mij nu eens, op de voorgrond stellende dat gij financier wilt zijn – en ik heb daar niets op tegen, zelfs is dat juist wat ik heel goed vind; zijt gij dan volkomen content met uw eigen redenering, die ge bij ‘t begin van het jaar me tot mijn teleurstelling zegt: Ik heb heel veel te betalen, en gij moet maar zien dat ge rondkomt tot ‘t eind van de maand.
Hoor eens, dit heb ik er tegen te zeggen, en denk er eens over na, of ik al dan niet gelijk heb, althans dat er grond in mijn redenering is: Ben ik minder dan uw creanciers, wie moet er wachten, zij of ik??? als er één van beiden moet wachten, wat onder de menselijke dingen hoort.
...
Ge kunt uw opinie hebben over dat ik een onmogelijk karakter ben maar – dat is absoluut uw zaak. Daar hoef ik bv. me niet aan te storen, en zal ik me niet aan storen. Ik weet dat bij tijden ge beter en anders denkt, maar ik weet dat de routine er u toe brengt om altijd weer in datzelfde euvel te vervallen te mijnen opzichte. Hetgeen ik zoek is zó rechtuit dat gij zult moeten eindigen het toe te geven. Laat ons dus tenslotte zeggen: Hoe eer, hoe beter.


December 27, 2006

Can't You Sleep?

“You have just gone to bed. You’re in familiar surroundings, nestling inside sheets and blankets that are steeped in your own smells and memories; your head has found the pocket of softness in the middle of your pillow; you’re lying on your side and as you curl your legs up against your stomach, your forhead tilts forward, and the cold side of the pillow cools your face: soon, very soon, you’ll fall asleep and, in the darkness that engulfs you, you’ll forget everything – everything.

“You’ll forget it all: the cruel power of your superiors, the thoughtless things you wish you’d never said, the stupidities, the unfinished work, the lack of consideration, the betrayals, the injustices, the indifference, those who’ve blamed you, those who will blame you, your financial troubles, the rush of time, the endless waits, the things and people forever beyond your reach, your loneliness, your shame, your defeats, your wretchedness, your pain, and the catastrophes – all those catastrophes – in just a few minutes you’ll forget them all. The prospect comforts you. Patiently you wait.”

From: Orhan Pamuk, The Black Book.


September 27, 2006

Aprendiendo Castellano

Luis Buñuel himselfAh, well… I´ll tell you another time how I found a flat in Barcelona (see my previous entry), right now I just wanted to cite some proper lit in the Spanish language!

I have been taking Spanish classes for over two weeks now and I´m gradually reaching a level where I can understand more than just the big picture of a story. I try to read the Catalán version of the Metro as well, which features articles in two languages. And I am starting (very meagerly) to read some more elevating literature.

For example this exerpt, A favor y en contra, from Mi último suspiro. A polemic about taste, which features some interesting ideas about its author (Luis Buñuel) and Spain in general:

Me gusta comer temprano, acostarme y levantarme pronto. En eso soy completamente antiespañol. Me gusta el Norte, el frío y la lluvia. En eso soy español.#

And a bit further, perhaps my favourite line:

No me gustan los poseedores de la verdad, quienesquiera que sean. Me aburren y me dan miedo. Yo soy antifanático (fanitcamente).#

*Sigh * Isn´t Spanish a nice language?

(# & #: I like to eat on time, to sleep and to get up early. In this I am completely anti-Spanish. I like the North, the cold and the rain. In this respect, I am Spanish. [...] I do not like possessors of the truth, whomever they may be. They abhor me and scare me. I am (fanatically) antifanatical.)


July 08, 2006

The Eye of the Beholder

Een van mijn grotere ongewone interesses is de studie van de buitenlandse kijk op Nederland en de Nederlanders. Aangezien wij toch maar een klein (je zou bijna denken: onbeduidend) staatje zijn, een strookje kust in Noordwestelijk Europa, ben ik altijd nieuwsgierig naar de buitenlandse visie op onze cultuur.

Bill BrysonMaar wij zijn ook een land met een missie, een eenzame voorvechter van libertijnse waarden. Dit imago van de tolerante, gemakkelijke Nederlander wordt doorgaans vanuit het buitenland op handen gedragen en toegejuicht. “Going Dutch”, bijvoorbeeld, een Engelse uitdrukking om duidelijk te maken dat ieder voor zich betaalt, kwam mij vrij negatief en krenterig voor. Engelsen waar ik mee sprak vonden dit juist positief en geemancipeerd.

Toch lijkt het promoten van ons extreem-liberalisme ons af en toe in een ongemakkelijke pose te drukken. In het boek Overal en nergens. Reizen door Europa. van de bekende Amerikaanse reiziger Bill Bryson vond ik hierover zijn mening.

Op mijn twintigste hield ik van Amsterdam – ik had er zelfs een hartstochtelijke bewondering voor – voor haar openhartigheid, haar verdraagzaamheid, haar relaxte houding ten opzichte van drugs en seks en al die andere zonden waar je op je twintigste niet genoeg van kunt krijgen. Maar nu vond ik het merkwaardig vervelend.

Bryson beschrijft een proces van persoonlijke groei, waarin zijn waardering en beoordeling van dingen over de jaren is veranderd. Dit toont hij in deze passage door de oppervlakte van de “Nederlandse droom” te beschrijven: tolerantie, ontspannenheid, verdraagzaamheid. Als het ware een zelfverzekerdheid die andere westerse landen ontberen. Maar ook de Nederlanders is niets westers vreemd:

De mensen van Amsterdam zaten nogal vast in hun traditie van verdraagzaamheid, net als mensen die een politiek standpunt innemen en dat dan moeten blijven verdedigen, hoe onhoudbaar het ook wordt. Omdat ze zichzelf al die eeuwen lang hebben gelukgewenst met hun intelligente verdraagzaamheid, is het hun nu onmogelijk om zich niet op nobele wijze te schikken in graffiti, overjarige hippies, hondestront en afval.

Bryson illustreert genadeloos de zwakke kant van het Nederlandse samenlevingspricipe: tolerantie als grootste goed brengt onontkoombaar dillemma’s met zich mee. Tolerantie als doel, en niet als middel, wordt al gauw een verdediging van het onverdedigbare. Bryson met een ironische knipoog:

Het kan natuurlijk best zijn dat ik de situatie helemaal verkeerd interpreteer. Misschien houden ze wel van hondepoep en afval. Dat hoop ik echt, want ze hebben er beslist een heleboel van.


March 2023

Mo Tu We Th Fr Sa Su
Feb |  Today  |
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      

Search this blog

Galleries

Most recent comments

  • fine job keep it up by Samson mwita simangwi on this entry
  • This is my solution. My basin has 2 taps! I have on the left a mixer tap with hot and cold water fro… by Sebastian on this entry
  • Reasons why I hate mixer taps – and always install two taps in my home: 1) When rinsing my teeth, I … by Jules on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry

Blog archive

Loading…
RSS2.0 Atom

Not signed in
Sign in

Powered by BlogBuilder
© MMXXIII