All entries for September 2007

September 21, 2007

Poverty In the U.S. Is Already There

Poor Americans...While ex-president of the U.S. federal reserve Alan Greenspan criticises the Bush government for schandalous book-keeping and warns for a serious breakdown of citizen’s welfare in the nearby future, facts and news over the past few years schetch a much starker image.

Back to an ordinary day in 2005. As I upon up the international news section of the Dutch newspaper De Volkskrant (roughly equivalent to the Guardian), my eye falls on two hardly visible notices. One: “Poverty in the US sees a significant rise over the past year”. Two, right above it: “Poverty in Asia declines with 10 percent”. How ironic. We are, of course, concerned here with article number one. According to the article, the number of people living below the poverty line rised from 1.1 to 37 (!) million. And this in just one year. [note: I’m not even sure if this is accurate, it is hard to imagine a change so great that it would signify nothing less then a revolution of poverty.]

The logically following question, then, is of course how “poverty” may be defined. Wikipedia speaks of an income of $ 9,800 annually, roughly € 7000 or £ 4,900, which will not be far from the figure adapted to come to these conclusions. But this is not the end of the story. We find, furthermore, that a much larger proportion than the 12.7% mentioned in the article, falls into poverty from time to time. A researcher notes that: ‘over a ten-year period 40 percent experience poverty in at least one year because most poor people cycle in and out of poverty’. In my eyes, that suggests that 40% of the US population wavers around an annual salary of less than $ 10,000. Which again points out the gigantically looming misfit between the generated wealth and its distribution among the population. Mr. Greenspan was not exaggerating when he issued a public warning of economic collapse, in fact he understated the gravity of the U.S.’s social economic state.

Two more thoughts attracted my attention in relation to the above, leaving an unpleasant underbelly feeling. One: an article on the Guardian website today, entitled: “Only $1bn? It’s not enough for the US rich list”. Two: the UK does even worse with some 17% of its population between the poverty line. This amounts to 1 out of every 5 or 6 people. Even Bulgaria does better.


September 19, 2007

De Nederlandse fiets rond 1915

Oude fietsTerwijl iedereen het heeft over de Troonrede van gisteren, verlaten wij even het hier en nu. We keren terug naar laat fin-de-siècle Nederland, vermoedelijk rond 1915. Uit “eigen archief” (fotokopietjes van een heel lang geleden gehouden spreekbeurt over “de fiets”) duikelde ik de volgende gedichten op.

Wielrijderslied door Martien Beversluis

Wat ijlt en vliegt er in ijlende vaart,
Veel sneller dan ‘t vlugst en het levendigst paard?
Het is het rijwiel, dat ons met gevleugelde voet,
Langs bossen en velden snel voortvliegen doet.

Zet, broeders en zusters, uw dagtaak aan kant!
Bestijg het, uw ‘Snelvoet’, en trekt door het land!
Het zorgen en tobben, dat laat gij in huis!
Gaat uit en geniet! En versterkt komt ge thuis.

Hoe heerlijk, te zwerven, door dorp en gehucht,
Den vogel gelijk in zijn scherende vlucht!
Laat vrij, die dat wil, zich vervoeren door stoom,
Of zacht in de kussens van ‘t rijtuig zo loom!

Wij vliegen het rijtuig voorbij in de vaart,
En winnen het nu van het vlugst lopend paard.
En toch zit men rustig en kijkt in het rond,
Genietend natuurschoon waar immer men ‘t vond.

Op broeders en zusters! Vernieuwt u het bloed!
Vreest niet voor wat moeheid! Het doet u zo goed!
Uw spieren gestaal; als de jeugd weer zo vlug,
Keert gij tot uw dagtaak versterkt weer terug!

De fiets wordt in dit gedicht wel erg sexy voorgesteld. Geen wonder dat Nederland zo’n honderd jaar later nog steeds fietsland nummer één is. Wie liever een brommer wilde, moest het doen met dit krakkemikkiger reclamedicht van de Haarlemsche Automobiel- en Motorrijwielfabriek:

Het Motorrijwiel “Altena” in den Betrouwbaarheidsrit.

Kent gij het reeds, dat motorwiel
Van Hollandsch fabrikaat,
Dat klopte Franschman, Belg en Pruis,
Dat is toch wel kordaat!
Hollanders, laat nu toch ook blijken
Vaderlandslievendheid;
Gij laat ieder Uw rug bekijken,
Als gij dat wiel berijdt.
Zilver bekroonde het, hoezee!
Van den Bond en d’N.A.C.

Het precieze jaar van publicatie heb ik niet kunnen achterhalen. Daar Beversluis (in zijn verdere leven achtereenvolgend socialist, communist, protestant en nationaalsocialist) pas in 1894 was geboren, zal het niet voor 1915 geweest zijn. Opvallend in het tweede gedicht is de sterk nationalistische toon, dit doet vermoeden dat het de Eerste Wereldoorlogperiode betreft, waarin Nederland neutraal was. Aardig ook dat men over de “Pruis” spreekt, een verwijzing naar het verdeelde Duitsland van enkele decennia eerder. En de N.A.C.? Die lijkt in rook te zijn opgegaan.

Dit waren de andere tijden, terug naar de onze.


September 12, 2007

Joodse neonazi's? What's next?

Writing about web page http://www.volkskrant.nl/buitenland/article459531.ece/Politie_Israel_pakt_joodse_neonazi_s?source=rss

Ik geloof neonazi’s die in synagoges bijeenkomen en God om aandacht vragen voor hun probleem. Ofzoiets.

De Volkskrant schrijft: “Op hun handen hadden enkelen het getal 88 getatoeëerd: symbool voor ‘Heil Hitler’, met de H als achtste letter van het alfabet”. Het blijkt zelfs om creatieve types te gaan.

Uit de mond van Olmert schreef de krant op: “Wij hebben als samenleving gefaald bij het opvoeden van deze jongens”. Een solidaire toon gezien het feit dat het om een groepje Russische joden ging. En het klinkt misschien onaardig, maar het lijkt me dat je om antisemiet te zijn meer Russisch dan joods moet zijn. Inhoudelijk meer om het laatste dan het eerste, als je begrijpt wat ik bedoel.

Maar, de solidariteit in een joodse staat kent zijn grenzen. En daaruit blijkt maar weer dat Israelse kabinetten hun problemen nog niet op een volwassen manier willen oplossen: “Het ministerie van Binnenlandse Zaken bekijkt of de jongens hun nationaliteit kan worden ontnomen”. Te krankzinnig voor woorden.


September 11, 2007

In Münster

Skulptur Projekte Münster
Dit weekend was ik in Münster. En viel daar met mijn neus in de boter.

Dit jaar viert de stad weer het skulptur projekte Voor dit alle tien jaren terugkerende kunstfestival werden over de hele stad sculpturen en alternatieve kunstwerken verspreid.

Een kaartje geeft de wandelroute aan. We gaan op weg. Langs de plas waar de kleine rivier de Aa op uitkomt, de Aasee, herinnert het werk van pop artist Claes Oldenburg aan het eerste project. Poolballs (1977) toont, niet anders dan de titel suggereert, drie enorme poolballen. Ik laat me vertellen dat studenten uit die tijd uit protest (en ook een klein beetje uit dronkenschap) geprobeerd hadden die ballen de Aasee in te rollen. Hetgeen ze niet lukte. Enkele stappen ervandaan toont Diffuse Einträge (van de Deen Tue Greenfort) een mestwagen zien die constant water in het meer spuit. Wat bedoeld de kunstenaar? Waarom die nutteloze stroom water?

The Lost ReflectionWe lopen verder langs de kant van het meer, hetwelk men in het Duits om onverklaarbare redenen Meer noemt. In het midden drijft een plastic zwaan. Het verhaal gaat dat daar vorig jaar een (echte) zwarte zwaan verliefd op was geworden. Het met zijn leven verdedigde. Echte liefde is tenslotte (in elk geval een beetje) blind.

Dan komen we bij de Torminbrug. Daaronder staat een groepje mensen te wachten. Waarop? Plotseling klinkt daar het zachte gezang van een vrouw. Het is muziek uit Jaques Offenbach’s The Tales of Hoffmann, een opera. Plotseling klinkt van de andere een kanonstem op de zoetgevooiste melodie die we aan onze kant horen. Samen beleven we iets dat verdacht intiem lijkt daar onder de brug waar we het verkeer overheen horen zoeven. Dit “kunstwerk” heet The Lost Reflection en uitgevoerd door Susan Philipsz uit Ierland.

Minder Magritte dan het lijkt...En er is nog meer interessants te beleven in de stad. Het Graphikmuseum Picasso opende dit zelfde weekend toevallig in samenwerking met het Landeskriminalamt een tentoonstelling over kunstvervalsing. Vele pentekeningen van Picasso met de vervalsing ernaast. Maar ook hangt er vervalst (en echt) werk van Schmitt-Rottluff, Dalí en Miró. Alleen al om het spelletje van “raad welke de neppert is” al de moeite waard. Hetgeen aardig lukte als men ze naast elkaar had gehangen…


September 10, 2007

To Die For?

A great humanist phrase read in a leaflet:

“The killing of a human is not the defense of a doctrine. It is the killing of a human.”

As was written down by Sebastian Castellio in 1553. Some words have lasting value.

Electric chair


September 2007

Mo Tu We Th Fr Sa Su
Aug |  Today  | Oct
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Search this blog

Galleries

Most recent comments

  • fine job keep it up by Samson mwita simangwi on this entry
  • This is my solution. My basin has 2 taps! I have on the left a mixer tap with hot and cold water fro… by Sebastian on this entry
  • Reasons why I hate mixer taps – and always install two taps in my home: 1) When rinsing my teeth, I … by Jules on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry

Blog archive

Loading…

Not signed in
Sign in

Powered by BlogBuilder
© MMXXI