All entries for Thursday 26 May 2005

May 26, 2005

Desiderata

Van de Desiderata werd altijd beweerd dat de tekst gevonden werd in de St.-Pauluskerk in Baltimore, 1692. Het blijkt echter te gaan om een tekst die in begin twintigste eeuw geschreven werd door Max Ehrmann, een Amerikaan uit Indiana. Nietemin een mooie en wijze tekst, die ik hier in het Nederlands en daarna in het originele Engels wilde publiceren.

*English: The Desiderata, by Max Ehrmann, first in Dutch and then the original in English.*

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk welke vrede er in stilte kan heersen.

Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen.
Zeg de waarheid, rustig en duidelijk en luister naar anderen, ook zij hebben een verhaal te vertellen.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest.
Wanneer je je met anderen vergelijkt zou je ijdel of verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.

Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen, blijf belangstelling houden voor je eigen werk, het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd.

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen want de wereld is vol bedrog, maar laat je niet verblinden voor de bestaande deugd, vele mensen streven hogere idealen na, en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf, veins vooral geen genegenheid, maar wees evenmin cynisch voor de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als gras.

Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt.

Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslagen beschermd te zijn, maar verdriet jezelf niet met doembeelden.
Vele angsten worden uit vermoeidheid of eenzaamheid geboren. Leg jezelf een goede discipline op maar wees lief voor jezelf, je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren, je hebt het recht om hier te zijn, en ook al is het je wel of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het ontvouwt, en zo is het goed.
Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn en wat je werk of je aspiraties ook mogen zijn, hou vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit nog steeds een prachtige wereld. Wees voorzichtig. Streef naar geluk.

+ + +

Go placidly amid the noise and haste,
and remember what peace there may be in silence.
As far as possible without surrender
be on good terms with all persons.
Speak your truth quietly and clearly;
and listen to others,
even the dull and the ignorant;
they too have their story.

Avoid loud and aggressive persons,
they are vexations to the spirit.
If you compare yourself with others,
you may become vain and bitter;
for always there will be greater and lesser persons than yourself.
Enjoy your achievements as well as your plans.

Keep interested in your own career, however humble;
it is a real possession in the changing fortunes of time.
Exercise caution in your business affairs;
for the world is full of trickery.
But let this not blind you to what virtue there is;
many persons strive for high ideals;
and everywhere life is full of heroism.

Be yourself.
Especially, do not feign affection.
Neither be cynical about love;
for in the face of all aridity and disenchantment
it is as perennial as the grass.

Take kindly the counsel of the years,
gracefully surrendering the things of youth.
Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune.
But do not distress yourself with dark imaginings.
Many fears are born of fatigue and loneliness.
Beyond a wholesome discipline,
be gentle with yourself.

You are a child of the universe,
no less than the trees and the stars;
you have a right to be here.
And whether or not it is clear to you,
no doubt the universe is unfolding as it should.

Therefore be at peace with God,
whatever you conceive Him to be,
and whatever your labors and aspirations,
in the noisy confusion of life keep peace with your soul.

With all its sham, drudgery, and broken dreams,
it is still a beautiful world.
Be cheerful.
Strive to be happy.


Deze dag, een historische dag

Ook op de dag, liefste
Staan we met één been
Nog in het verleden
Het andere richting de toekomst

Wij staan hier op een knooppunt,
Liefste, af en toe breekt het
Door de alledaagse valse werkelijkheid
Vertoont een waarachtige diepte

Deze tijd, de onze, schat
Wees stil, en luister, misschien
Hoor je haar trage trekken, hoe ze
Fluisterend spreekt met het verleden

Een gesprek voert ze, van macht
Onderlinge waanzin, die zij ziet,
Geduldig verdraagt, luister!
Hoe ze voor altijd spreken, die twee

Over hoe muren gebouwd worden
Een pad gelegd, waar vandaan
Komen de bouwstenen?
Hierover liegt men liever of zwijgt

Maar wie luistert, liefste
Weet dat achter de opening
In de muur oneindigheid ligt
Beangstigend, maar zie de ruimte!

Ze mogen wel beweren
Wat ze willen, over hun heggen
En paden, kijk toch zelf nog even
Opdat je je niet omheind voelt

Lieveling, we staan op een kruising
Ik voel het, luister, adem het
Wij duwen vandaag het eeuwige nu-vacuüm
Wij sturen het aan, de rest is maar theorie!

Warwick, mei 2005


May 2005

Mo Tu We Th Fr Sa Su
Apr |  Today  | Jun
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               

Search this blog

Galleries

Most recent comments

  • fine job keep it up by Samson mwita simangwi on this entry
  • This is my solution. My basin has 2 taps! I have on the left a mixer tap with hot and cold water fro… by Sebastian on this entry
  • Reasons why I hate mixer taps – and always install two taps in my home: 1) When rinsing my teeth, I … by Jules on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry

Blog archive

Loading…

Not signed in
Sign in

Powered by BlogBuilder
© MMXXIII