All entries for Wednesday 19 September 2007

September 19, 2007

De Nederlandse fiets rond 1915

Oude fietsTerwijl iedereen het heeft over de Troonrede van gisteren, verlaten wij even het hier en nu. We keren terug naar laat fin-de-siècle Nederland, vermoedelijk rond 1915. Uit “eigen archief” (fotokopietjes van een heel lang geleden gehouden spreekbeurt over “de fiets”) duikelde ik de volgende gedichten op.

Wielrijderslied door Martien Beversluis

Wat ijlt en vliegt er in ijlende vaart,
Veel sneller dan ‘t vlugst en het levendigst paard?
Het is het rijwiel, dat ons met gevleugelde voet,
Langs bossen en velden snel voortvliegen doet.

Zet, broeders en zusters, uw dagtaak aan kant!
Bestijg het, uw ‘Snelvoet’, en trekt door het land!
Het zorgen en tobben, dat laat gij in huis!
Gaat uit en geniet! En versterkt komt ge thuis.

Hoe heerlijk, te zwerven, door dorp en gehucht,
Den vogel gelijk in zijn scherende vlucht!
Laat vrij, die dat wil, zich vervoeren door stoom,
Of zacht in de kussens van ‘t rijtuig zo loom!

Wij vliegen het rijtuig voorbij in de vaart,
En winnen het nu van het vlugst lopend paard.
En toch zit men rustig en kijkt in het rond,
Genietend natuurschoon waar immer men ‘t vond.

Op broeders en zusters! Vernieuwt u het bloed!
Vreest niet voor wat moeheid! Het doet u zo goed!
Uw spieren gestaal; als de jeugd weer zo vlug,
Keert gij tot uw dagtaak versterkt weer terug!

De fiets wordt in dit gedicht wel erg sexy voorgesteld. Geen wonder dat Nederland zo’n honderd jaar later nog steeds fietsland nummer één is. Wie liever een brommer wilde, moest het doen met dit krakkemikkiger reclamedicht van de Haarlemsche Automobiel- en Motorrijwielfabriek:

Het Motorrijwiel “Altena” in den Betrouwbaarheidsrit.

Kent gij het reeds, dat motorwiel
Van Hollandsch fabrikaat,
Dat klopte Franschman, Belg en Pruis,
Dat is toch wel kordaat!
Hollanders, laat nu toch ook blijken
Vaderlandslievendheid;
Gij laat ieder Uw rug bekijken,
Als gij dat wiel berijdt.
Zilver bekroonde het, hoezee!
Van den Bond en d’N.A.C.

Het precieze jaar van publicatie heb ik niet kunnen achterhalen. Daar Beversluis (in zijn verdere leven achtereenvolgend socialist, communist, protestant en nationaalsocialist) pas in 1894 was geboren, zal het niet voor 1915 geweest zijn. Opvallend in het tweede gedicht is de sterk nationalistische toon, dit doet vermoeden dat het de Eerste Wereldoorlogperiode betreft, waarin Nederland neutraal was. Aardig ook dat men over de “Pruis” spreekt, een verwijzing naar het verdeelde Duitsland van enkele decennia eerder. En de N.A.C.? Die lijkt in rook te zijn opgegaan.

Dit waren de andere tijden, terug naar de onze.


September 2007

Mo Tu We Th Fr Sa Su
Aug |  Today  | Oct
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Search this blog

Galleries

Most recent comments

  • fine job keep it up by Samson mwita simangwi on this entry
  • This is my solution. My basin has 2 taps! I have on the left a mixer tap with hot and cold water fro… by Sebastian on this entry
  • Reasons why I hate mixer taps – and always install two taps in my home: 1) When rinsing my teeth, I … by Jules on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry

Blog archive

Loading…

Not signed in
Sign in

Powered by BlogBuilder
© MMXXI